Skip to content
Vaegnägijale

Pillitutvus

pillide laenutamine, pillide laenamine, muusikainstrumendid, pillid, muusikainstrumentide laenutamine

pillitutvuse logo

Pillitutvus aitab muusikaga suureks sõbraks saada. Pillide laenamiseks tutvu kasutuseeskirjaga:

Eeskiri

 • Tartu Linnaraamatukogu muusikaosakond laenutab muusikainstrumente.
 • Instrumentide laenamine on tasuta.
 • Alla 18-aastasele lugejale annab õiguse instrumenti koju laenata lapse seadusliku esindaja vormi kohane nõusolek.
 • Instrumente saab laenata 21 päevaks, saab pikendada ja panna ennast ootejärjekorda. 
 • Lugeja on kohustatud järgima instrumendi hooldusnõudeid, mis on instrumendiga kaasas ja on avaldatud raamatukogu kodulehel.
 • Lugeja on kohustatud tagastama instrumendi laenutustähtaja jooksul  muusikaosakonda puhastatult, häälestatult ja koos kõigi komplekti kuuluvate osadega. 
 • Igale tagastatud instrumendile teostab tehnilise korrasoleku kontrolli raamatukogu muusikaosakond 30 päeva jooksul.
 • Kui instrument on rikutud või kui lugeja jätab tagastamata instrumendi või mistahes selle juurde kuuluva osa, on lugeja kohustatud selle asendama sama nimetusega instrumendiga või tasuma raamatukogule selle kolmekordse soetushinna.
 • Lugeja ei tohi viia rikutud instrumenti parandusse seda raamatukoguga eelnevalt kooskõlastamata ega instrumenti ise parandada.
 • Lapse tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja. 
 • Pillitutvuse käivitamist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Alla 18-aastased saavad pille laenutada ainult vanema või hooldaja kirjaliku nõusoleku alusel. Nõusoleku blanketi saad alla laadida täitmiseks LibreOffice'iga või täitmiseks MSWordiga või täitmiseks käsitsi

 

Laenutuseks saadaval pillid: