EMKÜ tervitab uut liiget: Arvo Pärdi Keskus
18.-23.06.2017 IAML-i kongress Riias rahvusraamatukogus
Eesti muusikakogude esindus Soomes ühisel seminaril mais 2016
8. juunil kaitses Heidi Heinmaa doktoriväitekirja teemal "Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil"
22. ja 23. septembril koolitus kaunis Mooste folgikojas.

IAML

 

 67. IAMLi KONGRESS LEIPZIG      22. - 27. juuli 2018

 

68. IAMLi KONGRESS KRAKOW    14. - 19. juuli 2019                      

 

 

 

UUDISED

International seminar „Popular music – research and resources in the Nordic-Baltic region” on 26 - 27 April in Tallinn, organized by the Estonian Music Library Association together with the Finnish Music Library Association, the Nordic branch of the International Association for the Study of Popular Music and the Tallinn University. 

Program

 

Autoriõiguse seadus takistab e-raamatute ja filmide laenutamist.