Eesti muusikakogude esindus Soomes ühisel seminaril mais 2016
8. juunil kaitses Heidi Heinmaa doktoriväitekirja teemal "Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil"
22. ja 23. septembril koolitus kaunis Mooste folgikojas.
17. mail võttis meid vastu Arvo Pärdi Keskus. Aitäh pererahvale sisutiheda päeva eest!
2020. aasta Praha kongress toimub 2021. aastal!

IAML

 

IAML 2020 virtuaalsena alates 20.juulist 2020

 68. IAMLi KONGRESS KRAKOW                               14. - 19. juuli 2019 Materjalidega saab tutvuda siin.      

 69. IAMLi KONGRESS PRAHA                                             25. - 30. juuli 2021 Programmiga saab tutvuda siin.

70. IAMLiKONGRESS STELLENBOSCH                              19. - 24. juuni 2022 

(Lõuna-Aafrika)              

 

 

 

UUDISED

5. juunil kell 10 toimus EMKÜ kevadine üldkoosolek Zoomis!

20. ja 21. septembril 2019 toimus ühisseminar Tartu Ülikooli raamatukogus. 

17. mail toimus EMKÜ aastakoosolek ja kevadine koolituspäev Arvo Pärdi Keskuses. Pildid siin.

 

Autoriõiguse seadus takistab e-raamatute ja filmide laenutamist.