Aasta 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

2020

 • 05. juunil viidi aastakoosolek koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu läbi virtuaalsena ZOOMi keskkonnas. EMKÜ juhatuse uueks esimeheks valiti Heidi Heinmaa.
 • 20. novembril toimus sügiskoolitus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Digikultuuriaastast inspireerituna oli koolituse teemaks elektrooniline muusika ning lektoriks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia elektronmuusikastuudio juhataja ja helirežii professor Margo Kõlar. Koolituspäeva infotunnis esinesid ettekandega kolleegid Ester Pomerants ja Liis Kivirand Tallinna Keskraamatukogust, tutvustades oma raamatukogu e-kogusid, ja Ene Roost Pärnu Keskraamatukogust, kes andis ülevaate muusikaosakonna 25. tegevusaastast.
 • IAMLi veebikonverentsil 20.-24. juulil osales üks EMKÜ liige.

2019

 • 17. mail toimus aastakoosolek Tallinna Keskraamatukogu saalis ja seejärel sõideti koolitusele Arvo Pärdi Keskusesse Laulasmaal.
 • 20.-21. septembril oli sügisseminar Tartus. Programm sisaldas loenguid ja arutelusid erialastel teemadel Ülikooli Raamatukogu Fonoteegis ning ekskursioone Vanemuise teatrisse, Elleri-kooli ja Laulupeomuuseumisse.
 • IAMLi 68. aastakongressil Krakowis 14.-19. juulil osales viis EMKÜ liiget.
 • BAACi (Baltic Audiovisual Archival Council) 16. aastakonverentsil „GLAMorous content and Access“ Riias 9.-10. oktoobril osales üks EMKÜ liige. 

2018

 • 26.-27. aprillil  korraldas EMKÜ koostöös Tallinna Ülikooli ja IASPM Nordeniga Tallinnas rahvusvahelise seminari „Popular music – research and resources in the Nordic-Baltic region“.
 • IAML-i aastakongressil 22.-27. juulil Leipzigis osales Eestist 4 muusikaraamatukoguhoidjat.
 • Üldkogu koosolek ja sügisseminar toimusid 5. oktoobril Tallinna Keskraamatukogus.
  Seminari teema: Sissejuhatus muusikateraapiasse (Alice Pehk).          

2017

 • Kevadseminar ja korraline üldkogu koosolek toimus 12. mail rahvusraamatukogus.
 • Lisaks külastati Eesti Rahvusringhäälingu renoveeritud raadiomaja ning uudistemaja, kus tutvuti fonoteegi ja Klassikaraadio tegemistega, arhiveerimise ning helirežisööri tööga (tutvustas Priit Kuulberg). Õppekäigu viis läbi ERRi ahiivide juhataja Heli Pikk.
 • IAML-i 66. aastakongressil 18.-22. juunil Riias osales Eestist 12 muusikaraamatukoguhoidjat. Esitati 3 ettekannet.
 • Sügisene seminar-laager toimus 22.-23. septembril Mooste mõisas Põlvamaal. Kuulati loenguid folgikojas (Meelis Hainsoo) ja rahvamuusikakoolis (Krista Sildoja), toimus väikekandle kiirkursus ja ühismusitseerimine.
  Tartus külastati ka rahvusarhiivi peahoonet Noora.

      

2016

 • 6. mail toimus Eesti ahvusraamatukogus EMKÜ üldkogu koosolek ning kevadseminar.
 • 26.-27. mail toimus Helsingis esimene Eesti-Soome muusikaraamatukogude ühisseminar. Eesti oli seminaril esindatud 7 ettekandega.
 • IAML-i aastakongressil 3.-8. juulil Roomas osales Eestist 3 muusikaraamatukoguhoidjat.
 • Septembris astus Arvo Pärdi Keskus EMKÜ liikmeks.
 • 11. novembril toimusTartu Linnaraamatukogu muusikaosakonna 40. juubelile
  pühendatud konverents.

 

2015

 • 24. aprillil toimus Rahvusraamatukogus EMKÜ üldkogu koosolek ning kevadseminar.
   Loengutega „Deltabluusist britibluusini: pildikesi bluusiloost" esines Andres Roots Tartu Ülikooli Raamatukogu fonoteegist.
 •  8. juunil esitati EMKÜ, ERÜ ja rahvaraamatukogude direktorite ühispöördumine kultuuriministrile, justiitsministrile ja Riigikogu kultuurikomisjoni liikmetele ettepanekutega autoriõiguse seaduse muutmiseks filmide kojulaenutuse osas.
 •  9. oktoobril tähistati juubelikonverentsiga Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna 20. sünnipäeva.
 •  IAML-i aastakongressil 21 - 26. juunil New Yorgis osales Eestist 2 raamatukoguhoidjat.

2014

 • 16. mail toimus EMKÜ üldkogu koosolek Tallinna Keskraamatukogus ning koolituspäev Eesti Filmiarhiivis. Tutvuti filmiarhiivi kogude ja tööga ning kuulati Eva Näripea loengut „Kuidas vaadata filme? Lühike sissejuhatus filmianalüüsi"
 • 30. mail osaleti filmide vaba laenutust puudutaval ümarlaual Rahvusraamatukogus. Lisaks raamatukogudele osalesid veel Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsiooni, Eesti Esitajate Liidu, justiits- ja kultuuriministeeriumi ning Autorihüvitusfondi esindajad. Lahendust ei leitud.
 • EMKÜ sügisseminar toimus 17.-18. oktoobril Keilas, Harju Maakonnaraamatukogus ning Tallinnas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Tutvuti Harju Maakonnaraamatukogu tööga, anti ülevaade IMAL-i ja BAAC-i konverentsidest, autoriõiguse hetkeseisust ning Eesti helikassettide failidest digitaalarhiivis Digar; kuulati prof Toomas Siitani loenguid muusikakultuuri arengust kesk- ja renessansiajal ning ans. Cantores Vagantese loeng-kontserti.
 • IAML-i aastakonverentsil Antwerpenis osales 6 muusikaraamatukoguhoidjat.

2013

 • Mais Tartu Ülikooli Raamatukogu fonoteegi 30. aastapäevale pühendatud konverents „Muusika ja raamatukogu”. Konverentsi aukülaliseks oli IAML-i endine president, eesti muusikaraamatukogude pikaaegne sõber ja toetaja Pamela Thompson Inglismaalt. Samas toimus ka üldkoosolek.
 • Kahepäevane sügisseminar Tallinnas oli pühendatud nii rahvusooperile kui ooperimuusikale üldisemalt. Lektoriteks Arne Mikk ja prof Kristel Pappel. Ekskursioon rahvusooper Estonia majja.
 • Jätkus töö dokumendi „Eesti kultuuripoliitika põhialused aastani 2020” sisendite koostamiseks.
 • IAML-i aastakonverentsil Viinis osales 4 muusikaraamatukoguhoidjat.

2012

 • Mais toimus üldkogu koosolek ning ühine väljasõit Laulasmaale Rahvusvahelisse Arvo Pärdi Keskusesse.
 • Septembris 2-päevane koolitusseminar Lääne-Virumaa keskraamatukogus. Lektorid Immo Mihkelson, Tiia Teder, Alo Põldmäe. Suure ringi arutelul uus muusikateoste ühtluspealkirja juhend (Tiina Sokk).
 • Dokumendi „Eesti kultuuripoliitika põhialused aastani 2020” sisendite koostamisel osales EMKÜ nii raamatukogunduse kui muusika valdkonna töögruppides. Muusika valdkonna töögrupis puudutasid EMKÜ ettepanekud plaadistamise ja noodikirjastamise poliitikat ning levitamistaktikat, eesti klassika sooduspakkumisi raamatukogudele ning auviste käibemaksu. Raamatukogunduse valdkonnas oli EMKÜ peamiseks teemaks autoriõiguse küsimused.
 • Rahvusraamatukogu juures moodustatud Autoriõiguse töögrupis osales EMKÜ esimees. Muu hulgas valmistati ette ja esitati justiitsministeeriumile videote laenutusõigust puudutav ettepanek: sätestada audiovisuaalse teose kojulaenutamine raamatukogust filmi esmasalvestuse tootja nõusolekuta tingimusel, et autoril, esitajal ja filmi esmasalvestuse tootjal on õigus saada kojulaenutuse eest tasu. Vajadusel rakendada uutele audiovisuaalsetele teostele ajaline laenutuspiirang aktiivsel müügi- ja levitamise perioodil (näiteks kuus kuud).

2011

 • Aprillis toimus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias infoteaduse üliõpilaste seminar „Mitte-raamatutest teavikud raamatukogus“, kus muusikakogude tegevust tutvustasid Kaie Viigipuu-Kreintaal, Meery Salu ja Tiina Soopa.
 • Juunis 2-päevane koolitus Haapsalus, kus peateemadena käsitleti Cyrillus Kreeki (lektor Anu Kõlar) ja kaasaegset muusikat (lektor Merike Vaitmaa).
 • Juulis IAMLi konverentsil Dublinis osales 3 inimest.
 • Oktoobris toimus EMKÜ juubelikonverents EMTA orelisaalis.
  Ettekannetega esinesid Kaie Viigipuu-Kreintaal, Ilvi Rauna, Katre Riisalu, Tiina Kriisa, Mari Sarv, Kaire Maimets-Volt ning pikaaegne Soome koostööpartner Heikki Poroila.
Kaie Viigipuu-Kreintaal - 2009

2010

 • Mais toimus koolituspäev teemal „Uuem popmuusika tänapäeva kultuuri ja ühiskonnaelu konteksis“ (lektor Tõnis Kahu).
 • Juunis saadeti kultuuriministrile taas pöördumine ettepanekuga muuta AutÕS nii, et ka videosalvestisi võiksid raamatukogud vabalt laenutada. Pöördumisega ühinesid keskkogud ja ERÜ.
 • Juulis IAMLi konverentsil Moskvas osales 4 inimest. Ettekandega „The heritage of Peeter Jürgenson in the music collection of the National Library of Estonia“ esines Heidi Heinmaa.
 • Oktoobris oli kataloogimisseminar RRis.
 • Detsembris ERÜ kogude toimkonna koosolek EMTAs, kus räägiti ka muusikakogudest ning Kaie Viigipuu-Kreintaal andis ülevaate EMKÜ tegevusest.

2009

 • Aprillis Tallinna Keskraamatukogus EMKÜ koolituspäev online-muusika­andmebaasidest (lektor Ilvi Rauna).
 • Aastakoosolekul valiti EMKÜ esimeheks Kaie Viigipuu-Kreintaal.
 • Kevadel viidi läbi küsitlus „Videosalvestised Eesti rahvaraamatukogudes 2009“.
 • Juunis avaldati üleskutse filmitootjatele „Raamatukogud kutsuvad filmitootjaid koostööle“ Eesti Filmi Sihtasutuse infolehes.
 • IAMLi konverentsil Amsterdamis osales 4 inimest.
 • Novembris 2-päevane pärimusmuusikaalane koolitus Viljandis Eesti Pärimusmuusika Keskuses, lektoriteks Aleksander Sünter, Sofia Joons, Ando Kiviberg.

2008

 • Intensiivne tegevus AutÕS muutmiseks: mitmed pöördumiskirjad Riigikogu kultuurikomisjonile, fraktsioonide juhtidele, kohtumised Reforimierakonna fraktsiooni ning kultuurikomisjoni liikmetega.
 • Mais jõustus AutÕS muudatus, mis lubab raamatukogudel helisalvestist koju laenutada pärast 4 kuu möödumist selle müügile saabumisest.
 • Märtsis ja detsembris kohtumised filmitootjatega laenutusõiguse asjus.
 • IAMLi konverentsil Napolis osales 7 inimest.
 • EMKÜ sai uue kodulehe (http://www.luts.ee/emky/).

2007

 • Aprillis ja septembris saadeti EMKÜ, ERÜ ja direktorite nõukogu ühispöördumised kultuuriministrile ettepanekuga muuta AutÕS.
 • IAMLi konverentsil Sydneys osalesid Aurika Gergeležiu ja Ilvi Rauna, Aurika valiti IAMLi ase­presidendiks.
 • Augustis toimus Helsingis Balti- ja Põhjamaade 2. muusikaraamatukogude konverents „Music. Politics. Libraries“, kus osales meilt 28 inimest. Ettekanded: Andres Didrik „Digital film archive of Tartu University“, Kadri Steinbach „Integration of Naxos Music Library records into OPAC“, Kaie Viigipuu „Right to lend audiovisual documents – The most burning issue for Estonian music libraries“.
 • Oktoobris toimus EMKÜ veebilehe koostamise ja toimetamise koolitus.

2006

 • Jaanuaris toimus EMKÜ talveseminar Pudisool.
 • IAMLi konverentsil Göteborgis osales 7 inimest.
 • Ilmus ajakirja Fontes Artis Musicae Eesti erinumber (51/3-4, July-December 2004), mis oli pühendatud IAMLi Tallinna konverentsile, külalistoimetaja Ilvi Rauna.
 • Toimusid kolmes voorus läbirääkimised Eesti Fonogrammitootjate Ühinguga auviste laenutusõiguse küsimuses.
 • Oktoobris EMKÜ ja ERÜ ühisnõupidamine auviste laenutamise teemal.

2005

 • Kaie Viigipuu, Ene Roost ja Meery Salu viisid läbi üle-eestilise uuringu „Muusikateenindus rahva­raamatukogudes AD 2005“.
 • IAMLi konverentsil Varssavis osales 10 inimest. Kaie Viigipuu tegi ettekande „Music libraries in Estonia, AD 2005: Based on research in public libraries“.
 • Juunis EMKÜ esimene pöördumiskiri kultuuriministeeriumi autoriõiguse asjatundjate komisjonile seoses laenutusega seotud probleemidega.

2004

 • IAMLi konverentsil Oslos osales 9 inimest. Ettekandega „Recent developments in Estonian music bibliography“ esines Katre Riisalu.

2003

 • 6.-11. juulil IAMLi aastakonverents Tallinnas, mis peeti Olümpia hotelli konverentsi­keskuses. Osalejaid oli 310. Korralduskomiteesse kuulusid Aurika Gergeležiu, Anneli Sepp, Avo Kartul, Ilvi Rauna, Katre Riisalu, Helen Põldmäe, Tiina Sokk, Ene Roost, Kaie Viigipuu ja Andres Didrik.
 • Meilt järgmised ettekanded: Avo Kartul, „Dissemination of Estonian classical music on sound recordings“; Marika Koha, „A survey of conductor Neeme Järvi’s career and recordings“; Katre Riisalu, „Music in Estonian research libraries“; Aurika Gergeležiu, „The current publishing scene for music research in Estonia“; Anneli Sepp, „Who knows what users need?“; lisaks Eesti poolt: Ene Loddes, „Estonian copyright act and libraries“; Ingrid Rüütel, „Traditional music in modern Estonian society“; Anu Vissel, „A century of collecting and preserving Estonian traditional music“; Anu Kõlar, „Folk hymns as a source of Cyrillus Kreek’s composition“; Jaanika Oras ja Ergo-Hart Västrik, „Presentation of the Anthology of Estonian Folk Music“; Saari Tamm, „The special recordings of Estonian choral music in Estonian Radio Archives“; Margus Pärtlas, „Eduard Tubin: Estonian modernist or Swedish traditionalist?“.

2002

 • Augustis IAMLi konverentsil Berkeley’s osalesid Anneli Sepp ja Aurika Gergeležiu, kes tutvustasid Eestit ning järgmisel aastal Tallinnas toimuvat IAMLi aastakonverentsi.
 • Terve aasta kestis ettevalmistus 2003. a. konverentsiks.
Aurika Gergeležiu - 2000

2001

 • Veebruaris osales Aurika Gergeležiu MLA 70. aastakonverentsil New Yorgis.
 • Mais toimus pärimusmuusika seminar (lektor Peeter Volkonski).
 • Juulis osales 7 inimest IAMLi 50. aastapäeva tähistaval konverentsil Perigueux’s, Prantsusmaal.
 • Juuli lõpus toimus Baltimaade muusikakogude seminar „Baltimaade muusikaraamatukogud sajandi­vahetusel“, osales 20 inimest.
 • Kevadel hakkas tööle emky-meililist.
 • Novembris toimus EMKÜ 10. aastapäeva konverents EMA orelisaalis.

2000

 • Augustis IAMLi konverentsil Edinburghis osales 5 inimest. Ettekannetega esinesid Katre Riisalu, „Sound recordings and sound archives in Estonia“, ja Anneli Sepp, „The new library of the Estonian Academy of Music“.
 • Oktoobris peeti aastakoosolek Pärnu Linna Keskraamatukogus ja tähisti samas muusikaosakonna 5. aastapäeva.
 • EMKÜ uueks esimeheks sai Aurika Gergeležiu.

1999

 • Aprillis osales EMKÜ esindus Soome MKÜ 20. aastapäevale pühendatud seminaril Helsingis.
 • Mais külastas Avo Kartul konverents-messi „Forte Riga 1999“.
 • Juulis osales Aurika Gergeleziu IAMLi konverentsil Wellingtonis, Uus-Meremaal, kus tegi ka ettekande ning valiti IAMLi teadusraamatukogude sektsiooni sekretäriks. Avo Kartul valiti audiovisuaalsete materjalide komisjoni sekretäriks.
 • Oktoobris toimus Tallinnas Balti- ja Põhjamaade muusikaraamatu­kogude konverents, millest võttis osa ka IAMLi president Pam Thompson.

1998

 • Jaanuaris toimus seminar rahvaraamatukogude töötajatele, põhiteemadeks autoriõigus ja muusika­raamatukogud.
 • Aprillis toimus nüüdismuusika seminar (lektor Merike Vaitmaa).
 • Märtsis viibis Linda Tõnisson RRist nädalasel õppereisil Helsingis ja Tamperes.
 • Mais toimus IAMLi presidendi Veslemöy Heintzi külaskäik Eestisse (Tallinn ja Tartu), ühisnõupidamine RRs koos Soome MKÜ juhatuse (8 inimest) ja EMKÜ liikmetega.
 • Juunis IAMLi konverentsil San Sebastianis osales 7 inimest.
 • Ilmus muusikaraamatukogundusele pühendatud artikliteplokk ajakirjas „Raamatukogu“.

1997

 • Mais toimus 2-päevane popmuusika seminar (lektor Immo Mihkelson).
 • Aasta lõpul loodi märksõnastamise töörühm, mis hakkas ette valmistama muusika osa Eesti Üldise Märksõnastiku jaoks. Töörühma kuulusid EMA, TÜ ja RRi esindajad.
 • Septembris osales 6 inimest IAMLi konverentsil Genfis.

1996

 • Septembris osales 6 inimest IAMLi konverentsil Perugias. Aurika Gergeležiu esines ettekandega kataloogimata muusikakollektsioonidest Eestis. Ta valiti ka IAMLi teadusraamatukogude sektsiooni ase­juhatajaks.
 • Novembris toimus esimene spetsiaalselt muusika­raamatu­kogundusele pühendatud koolitus Eestis, 3-päevaline seminar Jõulumäel „Muusikakogude töökorraldus ja põhimõtted“ koostöös Soome MKÜga, põhilektoriteks Heikki Poroila ja Pirjo Hakuni.

1995

 • Jaanuaris oli Aurika Gergeležiu Riias ja Vilniuses, kus külastas erinevat tüüpi muusikakogusid ja kohtus kolleegidega. Põhieesmärgiks andmete kogumine ettekande jaoks MLA konverentsil Atlantas.
  Veebruaris osales Aurika Gergeležiu MLA aastakonverentsil Atlantas ja esines ettekandega „Music librarianship in the Baltic countries“.
 • Märtsis käis Katre Riisalu IAML(UK) seminaril Annual Study Weekend Ormskirkis.
 • Juunis osales 3 inimest Taani ja Soome MKÜ abiga IAMLi konverentsil Helsingøris, Valve Jürisson esines ettekandega Tubina personaalbibliograafia koostamisest.
 • Oktoobris-novembris töötas Pirjo Hakuni kaks kuud RRis ning külastas Võru, Tartu, Keila ja Pärnu muusikakogusid.
 • Oktoobris avati Pärnu Linna Keskraamatukogus muusikaosakond.
 • Detsembris korraldas EMKÜ nõupidamise „Rahvaraamatukogu ja muusika“, selgitamaks välja, milline osa on muusikal erinevates raamatu­kogudes, millised on põhilised probleemid, milliseid lahendusi neile on leitud, millised on parimad komplekteerimisallikad jpm.
 • Moodustati EMKÜ ja ERÜ ühine töörühm nootide ja helisalvestiste rahvusvaheliste standardite ISBD(PM) ja ISBD(NBM) eesti keelde tõlkimiseks.

1994

 • EMKÜst sai IAMLi National Branch.
 • Liikmete arv kasvas kaheksani, lisaks RRile liitusid ka TÜR ja TMM.
 • Mais oli Tallinnas nõupidamine Heikki Poroila ja Pirjo Hakuniga, arutluse all põhiliselt koolitus­küsimused, seminaride korraldamine, spetsialistide vahetus.
 • Juulis osales Aurika Gergeležiu IAMLi konverentsil Ottawas.
 • Septembris Avo Kartul ja Katre Riisalu kahenädalasel õppereisil Taanis.
 • Detsembris Pirjo Hakuni nädalasel külaskäigul Eestis, lisaks Tallinna muusika­raamatukogudele külastati ka Pärnut, kus tollal veel muusika­osakonda ei olnud.
Avo Kartul - 1991

1993

 • IAMLisse astusid Eesti esimesed liikmed – RR ja viis individuaalliiget, individuaalliikmete liikmemaksu tasus Soome MKÜ.
 • Mais käis Aurika Gergeležiu Soome MKÜ kutsel nädalasel õppereisil Helsingis, Tamperes, Jyväskyläs.
 • Augustis IAMLi aastakonverentsil Eestist 7 inimest – võimalik tänu põhjanaabrite märkimisväärsele finantsabile. Konverentsil meilt kaks ettekannet (Aurika Gergeležiu ja Katre Riisalu), samuti alustati kaas­­tööd RILMile.
 • Don L. Roberts, IAMLi president, külastas Tallinna.

1992

 • Aurika Gergeležiu võttis osa IAMLi konverentsist Frankfurdis, lõi kontakte kolleegidega mujal maailmas.
 • Septembris soomlaste 6-liikmelise delegatisooni külaskäik Eestisse, tutvuti muusikaraamatukogudega Tallinnas, Tartus ja Viljandis, ringsõit Lõuna-Eestis.

1991

 • Jaanuaris moodustati töörühm Mart Vainu juhtimisel, kes hakkas ette valmistama põhikirja.
 • 12. novembril toimus asutamiskoosolek, võeti vastu põhikiri ja valiti 8-liikmeline juhatus, esimeheks Avo Kartul.
 • Loodi kontaktid Soome Muusikakogude Ühendusega, detsembris toimus mõlema organisatsiooni ühine nõupidamine Helsingis.

1990

 • Mart Vainu Tallinna Konservatooriumi raamatukogust algatas mõtte asutada Eesti Muusikafondide Assotsiatsioon.