Skip to content
Vaegnägijale

Tellimine teisest raamatukogust

 

NB! RVL on suvepuhkusel 25.06 kuni 20.08.

 

Tellimisvorm lugejatele ja raamatukogudele

NB! Tehnilistel põhjustel tellimisvorm praegu ei tööta. Tellimiseks palume saata e-kiri aadressile rvl@luts.ee, muusikaosakonnast tellimiseks music@luts.ee


Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvat kirjandust Eesti teistest raamatukogudest, väljaarvatud Tartu raamatukogud.

 

Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja (tavaliselt 2-4 nädalat) ja tingimused määrab saatja-raamatukogu, tähtaega pikendada ei saa. Kui saatja-raamatukogu lubab raamatut kasutada ainult lugemissaalis, siis me seda koju ei laenuta.

Tellitud teaviku saabumisest teatame telefoni või e-posti teel. Koopiate tellimise ja saadetise tagastamise postikulud tasub lugeja.

 

Mida ei saa RVLi teenuse kaudu mujalt tellida:
- teatmeteoseid, ainueksemplare, ajalehti
- elektroonilisi teavikuid.

 

Tellimuse esitamine:

Tellimisel palume kontrollida teaviku leidumust e-kataloogis ESTER. Kui vajalikku teavikut ei leidu meie kogudes, pöörduge vastavasse RVLi teenust pakkuvasse osakonda.

 

RVLi teenust vahendavad:
eriala- ja ilukirjandus: erialakirjanduse saal III korrusel rvl@luts.ee
muusikakirjandus: muusikaosakond IV korrusel music@luts.ee

 

Tellimiseks tuleb edastada järgnevad andmed:
1) raamatu autor
2) raamatu/ajakirja pealkiri
3) ilmumiskoht
4) ilmumisaasta
5) köide
6) number
7) lehekülg
8) artikli autor
9) artikli pealkiri
10) ISBN/ISSN
11) Lisainfo
12) püsilink kirjele ESTERis
ja telliva raamatukogu andmed:
13) raamatukogu nimi
14) raamatukogu aadress
15) kontaktisik
16) telefon
17) e-posti aadress

 

Tellimuse vormistamiseks, kättesaamiseks või tagastamiseks pöörduge palun vastava osakonna konsultandi poole.


Meie raamatukogust mujale tellimine

Teised raamatukogud (väljaarvatud Tartu raamatukogud) võivad meie raamatukogust RVLi kaudu tellida raamatuid, ajakirju, noote ja artiklite koopiaid. Enam kui 25 koopia tellimisel toimub tasumine vastavalt kehtivale tasuliste teenuste hinnakirjale.

 

Mida ei saa RVLi teenuse kaudu meilt tellida:
RVLi kaudu ei saa reeglina tellida meie raamatukogust teatmeteoseid, geograafilisi kaarte, video- ja helikassette, DVDsid, CD-ROMe, CDsid (v.a raamatu lisana lugeja soovil), kohalkasutuseks kinnistatud trükiseid.

 

RVLi kaudu teavikute tellimise, laenutamise ja saatmise korra sätestab Raamatukogudevahelise laenutuse juhend (RT Lisa 1999, 41, 552).