Skip to content
Vaegnägijale

Perioodika võrguväljaanded

Kohalkasutusega digiväljaanded 

  • Raamatukogul on ostetud ligipääs järgmistele ajakirjade digiväljaannetele:

    Ajakiri Director - juhtimisajakiri (e-ajakirja sisselogimiseks pöördu konsultandi poole).

    Pp Personali Praktik - personaliajakiri (e-ajakirja sisselogimiseks pöördu konsultandi poole).

    Juridica - Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri. Artiklid alates 1993.
  • Raamatukoguvõrgus saab kasutada järgmiste ajalehtede digiväljaandeid: 
    Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht, Postimees+, Lõuna-Eesti Postimees, Äripäev, Järva Teataja, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja.

Nende kasutamiseks pöördu teenindaja poole! Digiväljaandeid saab lugeda peamaja ja harukogude internetipunktide arvutites. Eraldi arvutitöökoht nimetatud ajakirjade ja -lehtede kasutamiseks asub peamaja I korrusel ajakirjanduse saalis. 

 

Viited vabalt kättesaadavatele ajakirjadele

Ajalooline ajakiri (TÜ kirjastus) 2007-
http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/issue/archive

 

Akadeemia 1989-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=7429
   2017- (kolm viimast numbrit pole avatud)
https://dea.digar.ee/publication/AKakadeemia

 

Ariadne lõng 2013-2018 (enam ei ilmu)
https://ariadnelong.ee/elektroonilised-numbrid/

 

Eesti Loodus 1930-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=9417
   2017- (jooksev aasta pole avatud)
https://dea.digar.ee/publication/AKeestiloodus

 

Eesti Naine 1924-1940
https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud?id=9941

 

Estonian Journal of Arheology alates 2006-
https://kirj.ee/estonian-journal-of-archaeology-publications/?filter[year]=2006&filter[issue]=414

 

Haridus 1989-2011
https://www.digar.ee/arhiiv/et/kollektsioonid?id=912

 

Horisont 1967-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1180
    2017- (viis viimast numbrit pole avatud)
https://dea.digar.ee/publication/AKhorisont

 

Keel ja Kirjandus 1958-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1143
   2017- (jooksva aasta numbrid suletud)
https://dea.digar.ee/publication/AKkeeljakirjandus

 

Kleio 1988-1997
https://dspace.ut.ee/handle/10062/61768

 

Kooruke ja Iva 1997-2004
https://www.digar.ee/arhiiv/et/kollektsioonid?id=1851

 

Kultuur ja Elu 2002- (viimased kaks numbrit ei ole avatud)
http://kultuur.elu.ee/arhiiv.htm

 

Kunst 1958-
https://ajakirikunst.ee/?c=avaleht&l=et

 

Looming 1923-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1058
   2017- (kolm viimast numbrit ei ole avatud)
https://dea.digar.ee/publication/AKlooming

 

Maret 1935-1940
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1873

 

Muuseum 1995-2016
https://www.muuseum.ee/ajakirjad/arhiiv/

 

National Geographic Eesti 2017- (viimased kaks numbrit ei ole avatud)
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=cl&cl=CL1&sp=AKnationalgeogr 

 

Noorus 1929-1940
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1256

 

Nõukogude Eesti Tervishoid 1958-1987
https://dspace.ut.ee/handle/10062/70317

 

Nõukogude Kool 1945-1989
https://www.digar.ee/arhiiv/et/kollektsioonid?id=1887

 

Pluss 2009-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1238
   Aastad 2017-
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=cl&cl=CL1&sp=AKpluss

 

Raamatukogu 1968-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=814
   Aastast 2017-
https://dea.digar.ee/publication/AKraamatukogu

 

Reaktor 2011-
https://www.ulmeajakiri.ee/

 

Tarkade klubi 2007-2011
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=4002

 

Teater.Muusika.Kino 1982-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=4508
   2017- (kolm viimast numbrit ei ole avatud)
https://dea.digar.ee/publication/AKtmk

 

Tuna 1998-
https://www.ra.ee/tuna/

 

Tutulus 2012 -2019
https://tutulus.ee/valjaanded/

 

Täheke 1960 - 2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1551
   2017-
https://dea.digar.ee/publication/AKtaheke

 

Universitas Tartuensis (ajakiri) 2009-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1583
   2017-
https://dea.digar.ee/publication/AKuttartuylik

 

Universitas Tartuensis (ajaleht) 1989-2009
https://dea.digar.ee/publication/universitas

 

Vihik 2002-2005
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1094

 

Vikerkaar 1986-2016
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1474
2017- (kolm viimast numbrit ei ole avatud)
https://dea.digar.ee/publication/AKvikerkaar

 

Värske Rõhk 2005- (kaks viimast numbrit pole avatud)
https://va.ee/eelmised-numbrid/