Joomla 3.5 by Best Hosting

Eesti tänased kirjanduspreemiad

Materjal pärineb Halliki Jürma ja Tiina Sule 2006. aastal koostatud raamatunäituselt "Eesti tänased kirjandusauhinnad", mis tutvustas Eestis tänapäeval väljaantavaid kirjandusauhindu ja eesti algupärast auhinnatud ilukirjandust. Materjali täiendatakse jooksvalt.

Eesti Päevalehe kirjanduslisa Arkaadia toimetus on koostanud ”Lühhikese öppetuse“ (artikkel "Hästi palju preemiaid", Eesti Päevaleht, 2005, 19. veebr.) sellest, kuidas saada aru täielises Eesti Vabariigis kehtivatest kirjanduspreemiatest.

Kirjanduspreemiad on jagatud viide rühma: žanripreemiad (ulme-, huumori-, novelli- ja debüüdipreemiad), luulepreemiad, kõiki žanreid hõlmavad kirjanduspreemiad, Kultuurkapitali kirjanduspreemiad ning laste- ja noortekirjanduse preemiad.

Konkreetse kirjanduspreemia, laureaadi või teose otsimiseks soovitame kasutada ülal paremal asuvat otsingukasti.

Žanripreemiad


Stalker on loodud tunnustamaks kalendriaasta jooksul eesti keeles ilmunud parimat ulmeromaani ja -kogumikku ning parimaid algupäraseid ja tõlkejutte.


Oskar Lutsu huumoripreemia määratakse ühele inimesele ja loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aasta jooksul on oma lugudega rahvast naerutanud. Eelistatud on kirjalikult avaldatud lood.


August Gailiti nimeline novelliauhind määratakse eesti autorile kõige nipernaadilikuma novelli (kas fantaasiarikkus, seiklushimulised romantilised tegelased, maaliline kujutamislaad või lüüriline alatoon) eest.


Friedebert Tuglase novelliauhind Auhindu on igal aastal kaks, need määratakse eelmisel aastal ilmunud parimate novellide eest.


Betti Alveri kirjandusauhind määratakse aasta jooksul ilmunud silmapaistvama ilukirjandusliku debüütteose autorile.


Esimene samm antakse välja žüriiotsuse alusel parimale trükiajakirjanduses avaldatud ilukirjandusliku debüütteksti autorile.Näidendivõistlust korraldab Eesti Teatri Agentuur.Reisibüroo Go Traveli reisiraamatu preemia.Aleksander Kurtna nimeline auhind tunnustamaks teatri tarbeks tõlkijaid.Algupärase dramaturgia auhind.

Allpool kõik tänapäevased kirjanduspreemiad tähestiku järjekorras:

A.H. Tammsaare nimeline kirjanduspreemia
Aasta Rosina auhind
Aleksander Kurtna nimeline auhind
Algupärase dramaturgia auhind
Algupärase noorsooromaani võistlus
August Gailiti nimeline novelliauhind
Balti assamblee kirjanduspreemia
Bernard Kangro kirjanduspreemia
Betti Alveri kirjandusauhind
Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind
Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad
Eesti Raudtee ja Sirbi kirjanduspreemia
Esimene samm
Friedebert Tuglase novelliauhind
Go Traveli reisiraamatu preemia
Gustav Suitsu luuleauhind
Hendrik Adamsoni nimeline murdeluule preemia
Henrik Visnapuu preemia
Ivar Ivaski mälestusfondi stipendium
Jaan Krossi kirjandusauhind
Järje Hoidja auhind
Juhan Liivi luuleauhind
Julius Oro nimeline lastekirjanduse preemia
Jutuvõistlus "Minu esimene raamat"
Karl Eduard Söödi lasteluule aastaauhind
Kirjandusajakirja Värske Rõhk aastapreemiad
Koduluule preemia (Paistu vald)
Kultuurkapitali artiklipreemia
Kultuurkapitali auhind: tõlge eesti keelde
Kultuurkapitali auhind: tõlge eesti keelest
Kultuurkapitali auhind: venekeelse autori preemia
Kultuurkapitali draamaauhind
Kultuurkapitali esseistika auhind
Kultuurkapitali lastekirjanduse auhind
Kultuurkapitali luuleauhind
Kultuurkapitali mõttekirjanduse tõlkeauhind
Kultuurkapitali proosaauhind
Kultuurkapitali vabaauhind
Lapsepõlve auhind
Näidendivõistlus
Nukits
Oskar Lutsu huumoripreemia
Paabeli Torni auhind
Põlvepikuraamat
Riiklik kultuuripreemia
Siugja sulepea auhind
Stalker
Tallinna linna Tammsaare nimeline romaanipreemia
Tallinna ülikooli kirjandusauhind
Virumaa kirjandusauhind