Joomla 3.5 by Best Hosting

Kultuurkapitali artiklipreemia

 

 • 2019
  Laureaat
  Agnes Neier ja Joosep Susi "Verbaalse ja visuaalse dialoog. Sissejuhatus lüürilise luule ja foto vastastikmõjusse". Keel ja Kirjandus 6/2019

  Nominendid:
  Eero Epner "Üksinduse tumenev paratamatus" - A.H. Tammsaare romaani "Elu ja armastus" saatesõna
  Kristjan Haljak "Ilmne ja okultne reaalsus" - André Bretoni raamatu "Sürrealismi manifestid" saatesõna
  Hasso Krull "Uuspaganlik Vanapagan. August Kitzbergi "Maimu" kui ajalooline romaan ja mütograafiliune essee". Keel ja Kirjandus 5/2019
  Agnes Neier ja Joosep Susi "Verbaalse ja visuaalse dialoog. Sissejuhatus lüürilise luule ja foto vastastikmõjusse". Keel ja Kirjandus 6/2019
  Johanna Ross "Osta "Rusikad" ja sa ei saa nõukogude tsensuurist just eriti palju teada!" Vikerkaar 6/2019
  Ene-Reet Soovik "Rebenenud linn. II maailmasõja linnamaastikud Bernard Kangro Tartu-tsükli kolmes viimases romaanis". Methis 24/2019

 • 2018 
  Žürii koosseisus Anne Lange, Mirjam Hinrikus ja Kajar Pruul

  Laureaat:
  Daniele Monticelli, Piret Peiker, Krista Mits "Jamaicast Pariisi ning sealt Tartusse tagasi. Lydia Koidula maailmavaatest ja mugandamisstrateegiatest tema saksa eeskujude valguses"  (Keel ja Kirjandus 12/2018)

  Nominendid:
  Berit Kaschan "Kutset tantsule on kuuldud. Maaema ja Zemes māte ilmumisi eesti ja läti kirjanduses" (Looming 9/2018)
  Daniele Monticelli, Piret Peiker, Krista Mits "Jamaicast Pariisi ning sealt Tartusse tagasi. Lydia Koidula maailmavaatest ja mugandamisstrateegiatest tema saksa eeskujude valguses"  (Keel ja Kirjandus 12/2018)
  Indrek Ojam "Modernismi muutuv tähendus eesti kirjanduskultuuris. Rekonstrueerimiskatse" (Keel ja Kirjandus 7/2018)
  Märt Väljataga "Ääremärkusi ühele kirjanduslikule tanatograafiale" – Zola "Kuidas surrakse" (Loomingu Raamatukogu 5/2018)
  Tõnu Õnnepalu "Saateks" – Tammsaare «Kõrboja peremees». Tänapäev


 • 2017
  Žürii koosseisus Maarja Vaino (esimees), Luule Epner ja Liina Lukas

  Laureaat:
  Arne Merilai "Olmesümbolism Viivi Luige luules" (Looming nr 2)

  Nominendid:

  Toomas Haug "Kuramaazi lõpp" (Looming nr 9)
  Anne Lill "Naine sõja haardes: Andromache lugu" (Vikerkaar nr 9)
  Arne Merilai "Olmesümbolism Viivi Luige luules" (Looming nr 2)
  Rein Undusk "Jaan Krossi tegelikkuse manifestatsioonid" (Keel ja Kirjandus nr 2)
  Vaapo Vaher "Ernst Enno hiiumaisus" (Looming nr 6)
  Piret Viires "Digitaalse kirjanduse defineerimisest ja periodiseerimisest" (Philologia Estonica Tallinnensis nr 2)

 • 2016
  Laureaat:
  HASSO KRULL - Redel varemete kohal. Ene Mihkelsoni allegooriline poeetika (järelsõna Ene Mihkelsoni luulekogule "Kõik redelid on tagurpidi")

  Nominendid:
  Tanar Kirs - Juhan Liivi kaanon (Looming 2016, nr 2)
  Hasso Krull - Redel varemete kohal. Ene Mihkelsoni allegooriline poeetika (järelsõna Ene Mihkelsoni luulekogule "Kõik redelid on tagurpidi")
  Indrek Ojam, Jaak Tomberg - Stseenilise oleviku mõjujõust kirjanduslikurealismi esteetikas (Keel ja Kirjandus 2016, nr 4)
  Aare Pilv - Kokkuastumine. Märkmeid ühe luuletuse 90. trükisünnipäevapuhul (Looming 2016, nr 2)
  Kristiina Ross - Eesti filoloogia sünd ja kirikulaulude tõlked (Keel ja Kirjandus 2016, nr 8-9)
  Riho Saard - Kiriku, usu ja ateismi küsimus Eduard Vilde elus (Looming 2016, nr 6).

 • 2015 
  Laureaat:
  VELLO PAATSI, KRISTI PAATSI "Jaan Jõgever tsensori ja inimesena" („Akadeemia“ 2015, nr. 12 ja 2016, nr. 1.) 

  Nominendid:
  Irina Belobrovtseva, Aurika Meimre, Kirjutamine kui püsikestev peeglistaadium. Tallinna prosaist Andrei Ivanov. „Keel ja Kirjandus“ 2015, nr. 1.
  Hasso Krull, Varemed ei põle. Ene Mihkelsoni varane fragmentaarsus. „Looming“ 2015, nr. 2; Aristokraat, proletaarlane, eremiit. Kolm poeetilist hoiakut. „Vikerkaar“ 2015, nr. 12.
  Anne Lange, Milton Eestis, 1895. Raamatus: Anne Lange, Tõlkimine omas ajas. Kolm juhtumiuuringut Eesti tõlkeloost. TLÜ kirjatus. Tallinn, 2015, lk. 37–81. 
  Arne Merilai, Tammsaare aga-ometi. „Keel ja Kirjandus“ 2015, nr. 5.
  Vello Paatsi, Kristi Paatsi, Jaan Jõgever tsensori ja inimesena. „Akadeemia“ 2015, nr. 12 ja 2016, nr. 1.
  Kristi Viiding, Noor Brockmann luuletamisest. „Keel ja Kirjandus“ 2015, nr. 11.

 • 2014 
  Laureaat:
  LEO LUKS  „EESTI KIRJANDUSE KADUNUD KODU” (Keel ja Kirjandus 2014, nr 10)


  Nominendid:
  Maarja Hollo "Varemed ja aiad. Barokk-kirjanduse esteetika Bernard Kangro Tartu-romaanides" (Keel ja Kirjandus 2014, nr 11) 
  Krista Keedus "Karl Ristikivi ajalooliste romaanide sari: võrdlus Dante Alighieri "Jumaliku komöödiaga"" (Methis 2014, nr 13) 
  Leo Luks "Eesti kirjanduse kadunud kodu" (Keel ja Kirjandus 2014, nr 10) 
  Mihkel Mutt "Tamjevski ja Dostosaare" (Looming 2014, nr 1) 
  Indrek Ojam "Madis Kõivu dramaatiline filosoofia kui dialoog vägivalla olemusega" (Looming 2014, nr 12)

 • 2013
  Laureaat:
  KATRE TALVISTE "LUULETUSI LOOMADEST"
  (raamatus "Laulmine iseendast ja teistest. Mõtteid tõlkivatest luuletajatest" (TÜ Kirjastus, 2013)

  Nominendid:
  Andrei Hvostov „Eesti kirjanduse tabud“ - Sirp 13. XII 2013
  Juhan Kreem „Ajaloost kirjanduseks ja tagasi. Balthasar Russowi kroonika kirjutamisest, kasutamisest ja ärakasutamisest“ - Keel ja Kirjandus 2013, nr 8-9.
  Lauri Sommer „Lättemäe allikail“ - Looming 2013, nr 2.
  Katre Talviste „Luuletusi loomadest“ - K. Talviste „Laulmine iseendast ja teistest. Mõtteid tõlkivatest luuletajatest“ Tartu Ülikooli kirjastus, 2013
  Jaan Undusk „Armastus ja sotsioloogia“ - „Armastus ja sotsioloogia. A. H. Tammsaare romaan „Ma armastasin sakslast““. Koostanud ja toimetanud Mirjam Hinrikus ja Jaan Undusk. UTKK, 2013

 • 2012
  Laureaat:
  Tiit Hennoste
  "Elu ja kirjanduse piiril. Suhtlemine Oskar Lutsu "Kevades"" (Looming nr 11, 2012)

  Nominendid:

 • 2011
  Laureaat:  
  Ljubov Kisseljova "Tegelased ja nende prototüübid. Jaan Krossi novelli "Kolmandad mäed" ja näidendi "Doktor Karelli raske öö" põhjal" (Keel ja Kirjandus nr 6, 2011)

  Nominendid:
  Jürgen Beyer «Kas folkloristid uurivad rahva jutte» (Vikerkaar 2011, nr 1–2)
  Tiit Hennoste «Ametiühingust rühmituseks. Eesti Nõukogude Kirjanike Liit kui kirjandusrühmitus ja tema esimene põhikiri kui kirjanduslik manifest» (raamatus «Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest» (toimetaja Anneli Kõvamees)
  Ljubov Kisseljova «Tegelased ja nende prototüübid. Jaan Krossi novelli «Kolmandad mäed» ja näidendi «Doktor Karelli raske öö» põhjal» (Keel ja Kirjandus 2011, nr 6)
  Liina Lukas «Eesti rahvaluule baltisaksa luule inspiratsiooniallikana» (Keel ja Kirjandus 2011, nr 8–9)
  Arne Merilai «Pärglid ja inglid. Marie Under vertikaalis» (raamatus «Vokimeister») 
  Jaan Undusk «Panteism ja inimsuhted. Friedebert Tuglase elutundest» (Looming 2011, nr 5)


 • 2010 Mart Velsker "Karlova Kirjanduse põhijooned" (Keel ja Kirjandus nr 1, 2010)
 • 2009 Marju Lepajõe "Reiner Brockmanni värsside vältimatusest" (Keel ja Kirjandus nr 10, 2009)
 • 2008 Aivar Põldvee ""Lihtsate eestlaste ebausukombed" ja Johann Wolfgang Boecleri tagasitulek. Lisandusi kiriku, kirjanduse ja kommete ajaloole" (Ajalookirjutaja aeg. 2008. Eesti Rahvusraamatukogu Toimetised ; 11.)
 • 2007 August Eelmäe "Eluvõla kandmise raske kohus" (Looming nr 10, 2007)
 • 2006 Toomas Haug "A. H. T. surm Aafrikas. Lisandusi Leo Frobeniuse "Jumala külalise" kadunud tõlkele" (Looming nr 12, 2006)
 • 2005 Aare Pilv "Poliitilisest (eba)korrektsusest uuemas Eestis. Visandeid viimase 15 aasta sotsiokultuurilise habitus´e muutumisest kirjanduse näitel" (Looming nr 8, 2005)
 • 2004 Lauri Sommer "Uku Masingu käsikirja "Saadik Megellani pilvest" vaimne, ajalis-ruumiline ja elulooline taust"
 • 2003
  Laureaat:
  Arne Merilai
  "Eesti ballaad", järelsõna antoloogiale "Eesti ballaad"

  Nominendid:
  Toomas Haug – «A. H. Tammsaare ja Koitjärve» (Looming, nr 1); «Rein Kruus, Jüri Loigu ja igavene perifeeria» (Looming, nr 6); «E. Nõu ja N. Liit» (Looming, nr 10); «Viru vanne» (Looming, nr 12)
  Tiit Hennoste – «Kirjanduse periodiseerimisest» (Akadeemia, nr 5-6)
  Arne Merilai – «Eesti ballaad», järelsõna antoloogiale «Eesti ballaad» (kirjastus Tänapäev)
  Kajar Pruul – «Rein Kruus ja perifeeria» (Akadeemia, nr 3)
  Jaan Undusk – «Eksistentsiaalne Kreutzwald» (Eesti Ekspressi Areen, 11. detsember)

 • 2002 Tõnu Õnnepalu "Kui...Küpsemine. Aleksander Suumani kaks luuletust ja üks raamat ("Meil siin Hüperboreas")" (Looming 5,6 2002)
 • 2001 Toomas Haug "Tallinna tänava kolmnurgas: peatükk kanoniseerimata kirjanduslugu" (Looming 12, 2001)

Viimati muudetud 15. märts 2019