Joomla 3.5 by Best Hosting

Kirjandusajakirja Värske Rõhk aastapreemiad

Värske Rõhk on neli korda aastas ilmuv kirjandusajakiri, mis keskendub noorte autorite loomingu avaldamisele. Ajakiri ilmub 2005. aastast ja vahendab nii luulet, proosat, tõlkeid, kriitikat kui ka esseistikat. Ajakirja juurde kuulub ka raamatusari «Värske raamat», milles ilmuvad ajakirja autorite teosed.

2016. aasta
Luule: Helena Läks luuletsükkel "yo autor so marginaalne" eest (nr 47)
Proosa: Marianne Lind novelli "Nihe" eest (nr 47)
Kriitika: Maarja Helena Meriste arvustuse "Tingimustega inimeseksolemine" eest (nr 48)
Vabaauhind: Agne Pilvisto essee "Üht tarkust ma nägin päikese all" eest (nr 48)

2015. aasta
Luule: Hanneleele Kaldmaa 41. ja 44. numbris avaldatud luuletuste eest
Proosa: Mirt Vissak novelli "Ülestõusmisjõud" eest (nr 41).
Kriitika: Brita Melts arvustuse "Kaootilise inimhinge tundeliiane arheoloogia" eest (nr 43)
Vabaauhind: Kristjan Haljak luuletuste (nr 42) ja Bernard Quiriny „Igavesti vintis“ tõlke eest (nr 41)