Skip to content
Vaegnägijale

Projektid

Raamatukogu osaleb nii koordinaatori kui partnerina rahvusvahelistes projektides. 

 

Viimased projektid:

2023 "Libraries to sustainable communities" programmis Nordplus Adult
  Juhtiv partner: Tartu Linnaraamatukogu, partnerid: Gulbene Regional library (Läti)
Vilnius County Adomas Mickevicius Public Library (Leedu)

  Projektikestvus: juuli 2023- juuni 2024
  Projekti kogumaksumus: 9960 EUR

  Eesmärk on tutvuda raamatukogude säästliku arengut edendavate tegevustega, keskendudes eelkõige UNESCO säästva arengu eesmärkidest kolmandale: tervis ja heaolu. Tegemist on mobiilsusprojektiga. 

 

2023 "Non-formal education in library - opportunity for everybody"
   Juhtiv partner: Gulbene Regional Library (Läti), partnerid: Ignalina district municipality public library (Leedu), Tartu Linnaraamatukogu

   Projektikestvus: juuni 2021-detsember 2023
   Projekti kogumaksumus: 8220 EUR
   Eesmärk on täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, avastada uusi teenuseid, mida lugejatele pakkuda ja jagada kogemusi mitteformaalse hariduse teemal. Projekti raames toimub kolm visiiti partnerraamatukogudesse. 

 

2022 "Equality in Digitalisation - A Train the Trainer Qualification" programmis Erasmus+
  Juhtiv partner: FrauenComputerZentrumBerlin (Saksamaa), partnerid: Media Partners SRL (Rumeenia), Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry (Soome)

  Projektikestvus: 2022-2024

  Eesmärk on välja töötada diferentseeritud koolituskontseptsioonid ja -materjalid erinevate sihtrühmade õppimise toetamiseks. Selleks valmistame ette koolitajad neljas erinevas riigis sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevatele sihtrühmadele. Harida mitte ainult tehniliselt hästi ettevalmistatud õpetajaid, vaid koolitajad, kes on võimelised õpetama erinevaid õppijate rühmi. Koolitajad ja õppematerjalid koostame digitaalseid metoodikaid kasutades, et rahuldada õppijate erinevaid mitmekesisust tundvaid vajadusi.
PROJEKTI LEHEKÜLG

 

2022 "Cultural education – key to adult integration" programmis Nordplus Adult
  Juhtiv partner: Vilniuse Adomas Mickeviciuse nim Maakonnaraamatukogu (Leedu), partner Gulbene Maakonnaraamatukogu (Läti).
  Projektikestvus: 2022-2023

  Projekti kogumaksumus: 9000 EUR
  Eesmärk on jagada projektipartnerite vahel kogemust täiskasvanutele suunatud kultuurilise hariduse meetodite, projektide ja väljakutsete osas. 

 

2021 "Digi-tall" programmis Nordplus Adult 

  Juhtiv partner: Gulbene Maakonnaraamatukogu (Läti).
  Projektikestvus : juuni 2021 - detsember 2022

  Projekti kogumaksumus: 2740 EUR
  Eesmärk on jagada kahe raamatukogu töötajate vahel kogemusi, kuidas vähendada eakate digilõhe ja kaasata neid kogukonnatöösse. 

 

2018 "Age should not be a limit: teaching digital skills for elderly people" programmis Nordplus Adult.

   Partnerid: Pärnu Keskraamatukogu, Tammiste Hooldekodu, Tampere Linnaraamatukogu ja Täiskasvanute Hariduskeskus (Soome), Utena Väärikate Ülikool (Leedu), Vilniuse Linnaraamatukogu (Leedu).
   Projektikestvus : juuli 2018 - juuni 2019
   Projekti kogumaksumus: 26715 EUR

   Eesmärk oli jagada kogemusi ja parimaid praktikaid seoses eakatele digipädevuste õpetamisega, tutvuda erinevate riikide digi- ja sotsiaalteenustega, luua ühiselt digiõppe kursus.