Skip to content
Vaegnägijale

Tasulised teenused

Tasuliste teenuste hinnakiri

Direktori käskkiri nr 7
 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimääruse § 5 ning Tartu Linnavolikogu 14.09.2017 määruse nr 149 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine,

on alates 7. märtsist 2024. aastal Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu tasuliste teenuste hinnad:
 
1. Paljundamine ja arvutiväljatrükk                  Hind (euro)
Must-valge paljundamine/väljatrükk 
 A4 (ühepoolne)                                              0.10
 A3 (ühepoolne)                                              0.20
 A4 (kahepoolne)                                            0.20
 A3 (kahepoolne)                                            0.40
 Värviline paljundamine/väljatrükk 
 A4 (ühepoolne)                                             0.50
 A3 (ühepoolne)                                             1.00
 A4 (kahepoolne)                                           1.00
 A3 (kahepoolne)                                           2.00
 
2. Skaneerimine, salvestamine ning e-kirjaga saatmine (1 leht) 0.50
 
 3. Viivitustasu
hilinetud päev väljaande kohta 0.06
     lastele 21-päevaks laenutatud väljaanded (päev) 0.01
 
4. Lugejale saadetavad teavitused (võlgnevusteavitus, lugeja tellitud teavitus) 
 e-kiri                                                           tasuta
 SMS                                                            0.15
 Telefonikõne                                                0.30
 Lihtkiri                                                         1.50
 Tähitud kiri                                                  6.00
 
5. Lugejapileti asendamine kaotamisel või rikkumisel 3.00
 
6. Kaotatud või hävinud väljaannete hüvitamine, mida lugeja asendada ei saa


Väljaanded hüvitatakse kolmekordse raamatukogukataloogi hinna alusel, aga mitte vähem kui 20 
eurot. Ajalehtede puhul on hüvitamise summa 5,00 eurot ühe ajalehenumbri eest.


Eriti nõutava ja väärtusliku väljaande kaotamise/hävimise puhul on Tartu Linnaraamatukogul 
õigus määrata kuni kümnekordne asendushind.


Kaotatud /rikutud väljaande asendamisel tuleb tasuda töötlustasu 3.00
 
7. Tegevustubades kasutatud materjal (3D printeri filament, köitespiraalid, köitematerjalid, 
lamineerimistaskud jm) tasutakse raamatukogule vastavalt materjali kulule ja ostuhinnale.

Tegevustubades on lugejale nähtavas kohas kasutada olevate materjalide hinnakiri. 
 
 8. Raamatute laenutamisel pakiautomaadi teenuse kasutamine 
Tellija tasub saatmiskulud vastavalt kehtivale postiteenuse hinnakirjale. Postipaki välja võtmata 
jätmise korral maksab tellija ka paki tagasisaatmise kulud. 


9. Raamatukogudevaheline laenutus
Lugeja tasub tellitud väljaande tagasisaatmise kulud vastavalt kehtivatele postitariifidele.
 
10. Avalike internetipunktide tööjaamade kasutamine kauem kui 2 tundi päevas
tund                                                         1.00 


11. Ruumide rent
 
Keskkogu 4. korruse saal:* 
 tund                                                      30.00
 päev (10.00 - 18.00)                              150.00
 tund koos helitehnikaga (mikrofonid, kõlarid) 35.00
 päev koos helitehnikaga (mikrofonid, kõlarid) 175.00
 
Keskkogu kohvikuruum 
 tund                                                     25.00
 päev E-R (10.00 -18.00)                       120.00
 
Annelinna harukogu auditoorium (dataprojektoriga)
 tund                                                    15.00
 päev (10.00 - 18.00)                            100.00


Karlova-Ropka harukogu koosolekuteruum 
 tund                                                   15.00
 päev (10.00 - 18.00)                           100.00


Tammelinna harukogu koosolekuteruum (dataprojektoriga)
tund                                                    15.00
päev (10.00 - 18.00)                            100.00


* Raamatukogu tehnilise toe abi (võimalusel) - täiendav tasu tunnis 10.00, päevas 50.00.
 
12. Tellitud üritused (ruumi rent + läbiviimine, sisu kokkuleppel raamatukoguga)
 
keskkogu 4. korruse saalis (tund)          50.00
Annelinna harukogu auditoorium (tund) 50.00
Tammelinna harukogus (tund)               50.00


13. Laste- ja noorteosakonna nukuteatri etendus 
 raamatukogus E-R                                30.00
 raamatukogus L                                    50.00
raamatukogust väljas (tellija transport) E-R 40.00
 raamatukogust väljas (tellija transport) L 60.00


14. Väljaannete kiletamine
kuni A4-formaat (tk)                                1.50
 kuni A3-formaat (suurem kui A4, tk)       3.00


15. Lamineerimine
A4-formaat (tk)                                       1.00
A3-formaat (tk)                                       2.00