Skip to content
Vaegnägijale

Tasulised teenused

Tasuliste teenuste hinnakiri

Direktori käskkiri nr 64


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimääruse § 5 ning Tartu Linnavolikogu 14.09.2017 määruse nr 149 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine:

 

Määran alates 09. novembrist 2022. aastal Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu tasuliste teenuste hinnad:
 

1.  Paljundamine ja arvutiväljatrükk           Hind (euro)

 Must-valge paljundamine/väljatrükk   
  A4 (ühepoolne)                                     0.10
  A3 (ühepoolne)                                     0.20
  A4 (kahepoolne)                                   0.20
  A3 (kahepoolne)                                   0.40
 Värviline paljundamine/väljatrükk   
  A4 (ühepoolne)                                     0.50
  A3 (ühepoolne)                                     1.00
  A4 (kahepoolne)                                    1.00
  A3 (kahepoolne)                                    2.00

    
 2.  Skaneerimine, salvestamine ning e-kirjaga saatmine (1 leht)            0.50

    
 3.  Viivitustasu (hilinetud päev ühiku kohta)

  hilinetud päev väljaande kohta                                           0.06
  lastele 21-päevaks laenutatud väljaanded (päev)                0.01
     

 4.  Lugejale saadetavad teavitused (võlgnevusteavitus, lugeja tellitud teavitus)  
   e-kiri                                              tasuta
   SMS                                               0.15
   Telefonikõne                                   0.30
   Lihtkiri                                           1.50
   Tähitud kiri                                     5.00
     

 5.  Lugejapileti asendamine kaotamisel või rikkumisel                    3.00

    
 6. Kaotatud või hävinud väljaannete hüvitamine, mida lugeja asendada ei saa


     Väljaanded (v.a ajalehed) hüvitatakse kolmekordse raamatukogukataloogi hinna alusel, aga mitte vähem kui 20 eurot täiskasvanute ja 10 eurot laste väljaande eest. 
    Ajalehed                                             
    Täiskasvanud, üksik ajalehenumber        5.00
    Lapsed, üksik ajalehe number                3.00
    
   Eriti nõutava ja väärtusliku väljaande kaotamise/hävimise puhul on Tartu Linnaraamatukogul õigus määrata kuni kümnekordne asendushind.

   Kaotatud /rikutud väljaande asendamisel tuleb tasuda töötlustasu  5.00

   

 7. Tegevustubades kasutatud materjal (3D printeri filament, köitespiraalid, köitematerjalid, lamineerimistaskud jm) tasutakse raamatukogule vastavalt materjali kulule ja ostuhinnale.
 
Tegevustubades on lugejale nähtavas kohas kasutada olevate materjalide hinnakiri. 

    
 8. Raamatute laenutamisel pakiautomaadi teenuse kasutamine   

Tellija tasub saatmiskulud vastavalt kehtivale postiteenuse hinnakirjale. Postipaki välja võtmata jätmise korral maksab tellija ka paki tagasisaatmise kulud.  

 

 9. Raamatukogudevaheline laenutus
Lugeja tasub tellitud väljaande tagasisaatmise kulud vastavalt kehtivatele postitariifidele.

    
 10. Avalike internetipunktide tööjaamade kasutamine kauem kui 1 tund päevas
 
Tund                                          1.00  

 

 11. Ruumide rent
    

   Keskkogu 4. korruse saal:*    
   tund                                         20.00
   päev (10.00 - 18.00)                100.00
 

  Keskkogu kohvikuruum 
   tund                                         10.00
   päev E-R (10.00 -18.00)            50.00

 

  Keskkogu arvutiklass   
  tund                                            40.00
  päev (10.00 - 18.00)                    200.00

 

 Annelinna harukogu auditoorium (dataprojektoriga)
  tund                                            10.00
  päev (10.00 -18.00)                      50.00

 

 Karlova-Ropka harukogu koosolekuteruum   
  tund                                             10.00
  päev (10.00 -18.00)                       50.00

 

 Tammelinna harukogu koosolekuteruum (dataprojektoriga)
  tund                                             10.00
  päev (10.00 -18.00)                       50.00

 

* Arvuti ja dataprojektori ning keskkogu 4. korruse saalis ka helitehnika (mikrofonid, kõlarid) kasutamine ruumis lepitakse kokku eraldi, täiendav tasu tunnis 5.00, päevas 25.00.
Raamatukogu tehnilise toe abi (võimalusel) - täiendav tasu tunnis 7.00, päevas 50.00.
    
12. Tellitud üritused (ruumi rent + läbiviimine, sisu kokkuleppel raamatukoguga)
    
  keskkogu 4. korruse saalis (tund)                            40.00
  Annelinna harukogu auditoorium (tund)                  40.00
  Tammelinna harukogus (tund)                                 40.00

 

13. Laste- ja noorteosakonna nukuteatri etendus   
        raamatukogus E-R                                             30.00
        raamatukogus L                                                 50.00
        raamatukogust väljas (tellija transport) E-R       40.00
        raamatukogust väljas (tellija transport) L           60.00

 

14. Tellitav reklaam
   
1 päev raamatukogu ruumides (E-L) või kodulehel (E-P)  10.00
    

15. Raamatute kiletamine
     kuni A4-formaat (tk)                                          1.00
     kuni A3-formaat (suurem kui A4, tk)                  2.00

 

16. Lamineerimine

A4-formaat (tk)                                                       1.00

A3-formaat (tk)                                                       2.00