Skip to content
Vaegnägijale

Pakume tööd

 

Tartu Linnaraamatukogu otsib avalike suhete juhti

 

Tartu Linnaraamatukogu võtab tööle 1,0 koormusega avalike suhete osakonna juhataja, kelle ülesandeks on raamatukogu tegevuste avalikkusele tutvustamine, näituste ja kultuuriürituste kavandamine, korraldamine, koordineerimine, reklaam ja kajastamine eri kanalites ning raamatukogu ürituste aastaplaani koostamine.

 

Tööülesanded:

    · Avalike suhete osakonna töö korraldamine.

 

    · Raamatukogu peamajas ja harukogudes toimuvate ürituste ja näituste korraldamise koordineerimine, aastaplaani koostamine.

 

    · Raamatukogu avalikkusele suunatud kommunikatsiooni koordineerimine, info edastamine meediale ja avalikkusele.

 

    · Pressiteadete, reklaam- ja infotekstide koostamine ja toimetamine ning raamatukogu sündmuste reklaamimine.

 

    · Raamatukogu trükiste koostamine ja tekstide toimetamine.

 

    · Kultuuriürituste rahastamiseks taotluste koostamine.

 

    · Raamatukogu teenuste tutvustamine ja turundamine avalikkusele.

 

    · Koostöö arendamine kultuuri- ja haridusasutustega ning välisriikide esindustega Eestis.

 

    · Osalemine kirjandusfestivalide (Prima Vista, Luup) sündmuste korraldamises ja ühisüritustel (TÕN, Teadlaste Öö, üliõpilaspäevad jt) osalemise koordineerimine.

 

Kandidaadilt ootame:

 

    · Kõrgharidust, soovitavalt kommunikatsioonijuhtimises.

 

    · Huvi kultuuri, eelkõige kirjanduse ja kunsti vastu.

 

    · Planeerimis- ja analüüsioskust.

 

    · Pinge-ja koormustaluvust, paindlikku ajakasutust.

 

    · Väga head suhtlemisoskust ning suulist ja kirjalikku eneseväljendamise oskust.

 

    · Eesti keele valdamist kõrgtasemel ja inglise keele valdamist kesktasemel.

 

    · Kasuks tuleb töö- ja juhtimiskogemus avalike suhete valdkonnas ning vene keele oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 

    · Huvitavat ja vaheldusrikast tööd.

 

    · Sõbralikke, erudeeritud, suurte kogemustega ja meeskonnatööks avatud kolleege.

 

    · Turvalist ja tervisest hoolivat töökeskkonda.

 

    · 35 kalendripäeva põhipuhkust ja 5 tervisepäeva.

 

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri palume saata elektrooniliselt ewa.roots@luts.ee hiljemalt 30. novembriks 2023
Lisainfo: Linda Jahilo, tel. 7361 374