Skip to content
Vaegnägijale
Üritus
-

Pere- ja kogukonnapäev / Family and community day / День семьи и общины

Kavas on tegevusi suurtele ja väikestele - ponisõidust ja nukuteatrist kuni vestlusteni kirjanike ja toidujagajatega.

Avatud miniloomaaed, toidujagajate snäkilaud
Külas kirjanikud  Aidi Vallik, Epp Petrone ja Kristel Vilbaste ning jutuvestja Polina Tšerkassova 
Kavas nukuetendus, rahvusvahelise maja töötoad, loeng  toidujagajate kogemustest 
Müüakse kasutatud raamatuid ja maheaia saadusi.

 

Kava

10-16 Kasutatud raamatute müük (I korrusel) 

11-14 Maheaia saaduste müük (õues või I korrusel)

11-14  Miniloomaaed, ponisõidud vankri ja sadulaga (õues)

11-14 Toidujagajate snäkilaud (perioodikasaalis)

11.15 Loeng Tartu toidujagajate kogemustest toidu päästmise alal (auditooriumis)

11.00 Lasteosakonna nukuteater (mängude toas)

12.00 Kohtumine laste- ja noortekirjanik Aidi Vallikuga (2. korrusel)

12.30 Ukraina motanky kaitsenukkude töötuba (2. korrusel)

13.00 Jutuvestja Polina Tšerkassova (auditooriumis)

13.30 Toidutöötuba: Sri Lanka pol sambol ehk kookosesalsa (1. korrusel õmblustoas)

14.00 Sügisesed aiajutud Epp Petrone ja Kristel Vilbastega (2. korrusel)

 

Kõik huvilised on oodatud!  Toetab Eesti Kultuurkapital. Kuulub Euroopa säästva arengu nädala kavasse.

Info tel 746 040

 

Annelinna branch library (Kaunase 23)
Saturday, September 23, 2023 from 11 a.m. to 3 p.m

Family and community day

Schedule for the day
10-16 Sale of used books (on the ground floor)
11-14 Sale of organic garden products (outside or on the ground floor)
11-14 Mini zoo, pony rides with carriage and saddle  (in the garden)
11-14 Food distributors' snack table (periodicals reading room)
11.15 Lecture on the experiences of Tartu food distributors in saving food (in the auditorium)
11.00 Puppet Theater of the Children's Department (in the games room)
12.00 Meeting with children's and youth writer Aidi Vallik (on the 1nd floor)
12.30 Ukrainian motanky protection dolls masterclass (2nd floor)
13.00 Storyteller Polina Cherkassova (in the auditorium)
13.30 Sri Lankan pol sambol condiment workshop (1st floor, sewing room)
14.00 Autumn garden stories with Epp Petrone and Kristel Vilbaste (on the 2nd floor)

For more information call 746 1040

 

В библиотеке Аннелинна (Каунасе пст., 23)
В субботу, 23 сентября 2023, 11.00 — 15. 00
День семьи и общины
Программа:
10-16 Продажа старых книг (на 1 этаже)
11-14 Продажа даров органического сада (во дворе или на 1 этаже)
11-14 Мини-зоопарк, катание на пони в коляске и в седеле (во дворе)
11-14 Столы с закусками (в зале периодики)
11.15 Лекция об опыте спасения еды (в аудитории)
11.00 Кукольный театр детского отдела (в игровой комнате)
12.00 Встреча с детской писательницей Айди Валлик (на 2 этаже)
12.30 Мастер-класс: украинская кукла-мотанка (2 этаж)
13.00 Сказочница Полина Черкасова (в аудитории)
13.30 Мастер-класс: Шриланкская паста-приправа пол самбал (1 этаж, швейная комната)
14.00 Осенние садовые беседы с Эпп Петроны и Кристель Вильбасте (на 2 этаже)
Информация по тел. 746 040

Annelinna harukogu (Kaunase pst 23)