EMKÜ on 1991. aastal asutatud muusikakogude omavahelist koostööd arendav ja erialahuve esindav organisatsioon ning on 1994. aastast Rahvusvahelise Muusikaraamatukogude Liidu (IAML) Eesti rahvuslik sektsioon. EMKÜ ühendab eri tüüpi raamatukogusid, muuseume ja teisi asutusi või nende allüksusi ning üksikisikuid, kes tegelevad muusikateavikute ning muusikainfo kogumise ja vahendamisega.

 

Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude Liit

IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) loodi 1951. aastal Pariisis. Tänaseks on tal ligikaudu 2000 liiget 59 riigis, 22 maal tegutsevad muusikakogude ühendused, mis on omakorda IAMLi rahvulikud sektsioonid. Umbes poole liikmeskonnast moodustavad üksikisikud: muusikaraamatukogude ja -arhiivide töötajad, muusikateadlased, samuti muusikakirjastajad ja -levitajad jpt.

IAMLi töö toimub mitmetes erialasektsioonides:

  • arhiivid ja dokumentatsioonikeskused, teadus-, rahva-, muusikaõppeasutuste ning ringhäälingu ja orkestriraamatukogud;
  • teemakomisjonides: bibliograafia, kataloogimine, teenindus ja koolitus, audiovisuaalsed teavikud;
  • töörühmades: autoriõigus, muusikaperioodika jt.

Neli korda aastas ilmub IAMLi ajakiri Fontes Artis Musicae.

IAMLi ametlikeks keelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel.

IAMLi aastakonverentsid toimuvad igal aastal erineval maal.