EMKÜ KOOLITUSPÄEV 14.10.2010 KATALOOGIMINE

Küsimused nootide ja helisalvestiste kataloogimise kohta:

1. Žanri- ja vormimärksõnad lähevad nüüd väljale 655. Aga kui on raamat nt ooperi vm žanri kohta, kas siis on ikkagi 650?
Jah, märksõna ooperid nt ooperi klaviiri puhul 655, aga raamatul ooperi kohta 650.

2. Kas „seaded“ on 650 või 655? 655

3. Kas 505 lõpus on punkt? Ei, ühegi välja lõpus pole punkti.

4. Väli 028 – kui on mitu väljaandjat, kas panna kõik kaldkriipsuga üksteise järele ja kas see peab ühtima 260-ga?
Nt 028: 613 2722 DH|bRounder/Decca 260: Burlington :|bRounder :|bDecca,|c2009
See näide peaks sobima. 028 ei pea tingimata ühtima 260|b-ga. 028|b ei ole korratav.

Veel üks näide – keda siin väljaandjana eelistada?
Deuce Music, under exclusive licence to Rhino Entertainment Company, a Warner Music Group Company
Pakuks sellist: 260: ...|bDeuce Music :|bWarner Music Group Company

5. Väljadel 245 ja 505 vastutusandmed – kuhu panna koma, kuhu semikoolon? Kas helilooja ja sõnade autor on üks tegijagrupp või on nende vahel semikoolon?
Helilooja ja sõnade autor ei ole üks tegijagrupp, nende vahele pannakse semikoolon.
Vt. ELNET Konsortsiumi kodulehel: E-kataloog ESTER > Juhendmaterjalid > Täiendavad juhendid > Vastutusandmed teavikute kataloogimisel

6. Lahti seletada ja kokku leppida, mis on voldik, tekstilisa ja buklet.
Buklet on klambri või muu köitega, lehekülgede arvuga voldik. Lk-de arvu ülempiiri paigas ei ole, kust alates on tegemist „raamatuga”, pigem määrab selle köite eripära. Mis puutub „tekstilisasse”, siis Terminoloogia Ühingu esimehe Siiri Lauk’u sõnul tuleks see uus liitsõna moodustada mitte omastavas, vaid nimetavas vormis - „tekstlisa”. Parem on seda sõna üldse mitte kasutada, piisab bukletist ja voldikust.

7. Millisele alamväljale 245-s: vierhändiger Clavier-Auszug vom Componisten - kas |b või |c? (kui täiendandmed sisaldavad ka vastutusandmeid)?

Pigem |c ; lähtuda keelest, sisust ja noodi väljaandmisajast (vana noodi puhul teised reeglid).

Symphonie № 3|h[Noot] :|bfür Orchester : Opus 56 /|ccomponirt und Ihrer Majestaet der Koenigin Victoria von England zugeeignet von Felix Mendelssohn-Bartholdy ; vierhändiger Clavier-Auszug vom Componisten

8. Kas on vaja täiendkirjet 700 seadjale, kes on ühtlasi teose autor?
Концертино|h[Noot] :|bдля тромбона с оркестром /|cВ. Зверев ; [переложение автора]
Soovitavalt jah.

9. Kirjastaja initsiaal/id - alates mis aastast panna initsiaal/id ja millal eesnimi välja kirjutada?

· Kui väljaandjaks on isik (nn. autorkirjastaja), kasutada perekonnanime ees initsiaali.
· Isikunimelise kirjastuse puhul aga perekonnanimi üldjuhul ilma initsiaalideta. Vajadusel, näiteks samanimeliste kirjastuste puhul (П. Юргенсон, И. Юргенсон), võib initsiaale kasutada.
· Vanade nootide (võõrkeelsed ilmunud kuni 1830 incl., eestikeelsed ilmunud kuni 1860 incl.) kirjeldamisel kasutada lisaks antud juhendile ka vanaraamatu kataloogimisjuhendit MARC21. Ütleb nii: andmed kirjastaja, levitaja, raamatukaupleja või trükkali kohta tuuakse tiitellehel või kolofoonis esinevas õigekirjas ja grammatilises vormis.
· RB puhul kokkulepe, et kirjastajad ja trükkalid eesnime tähega/tähtedega aastani 1940, edasi vastavalt üldistele reeglitele.
· Kui on 2 initsiaali, siis mõlemad välja kirjutada:
Leipzig : J. H. Zimmermann, [1921]


Küsimused ühtluspealkirja kohta

1. Täpsustada numbrite järjekord ühtluspealkirjas: nii oopuse, kataloogi- kui ka teose järjekorranumber pannakse alamväljale n. Kas on sõnastatud mingi reegel numbrite järjekorra kohta? ÜP juhendis ma seda ei leia. Kas on nii, et kui oopuses on mitu teost, siis pannakse esimesele kohale oopuse number? Kui oopuses on ainult 1 teos, kas siis on teose number [üld- ja/või katalooginumber] esikohal?

Ühtluspealkirja võimalike elementide järjekord (olenevalt teosest) on antud ÜP juhendi 1. lk.-l.
Kui oopuses on mitu teost/pala/laulu, siis kirjeldatakse iga teost kui osa tervikust. Teoste üld- või katalooginumbri olemasolul pannakse see/need enne oopuse numbrit.

Haydn: Kvartetid (6),|mkeelpillid,|nHob3:38,|nop33.|nNr2,|rEs-duur (The Joke)
Schubert: Die schöne Müllerin,|nD795,|nop25.|nNr8,|pMorgengruss
Bartók: Bagatellid (14),|mklaver,|nBB50,|nop6.|nNr14,|pValse

Dvořák: Sümfooniad,|nnr3,|nB34,|nop10,|rEs-duur

Beethoveni sonaatide puhul tehti praktilisest vajadusest lähtuvalt ettepanek ikkagi kasutada üldnumeratsiooni, mida enamus ka pooldab (nagu kehtivas ÜP juhendis lk. 2 on kirjas, et „Teoste katalooginumbrid ja muud numbrid kirjutatakse juhul, kui need leiduvad teatmeteostes...“). Klaverisonaatide numbrid leiduvad Grove’s, viiulisonaatide omi (kokku 10) Grove’is aga ei ole, küll on mõnes teises andmebaasis nagu nt. IMSLP, Wikipedia. Seega peaksid Beethoveni sonaatide üp-d välja nägema järgmiselt:
Sonaadid,|mklaver,|nnr8,|nop13,|rc-moll|g(Pathétique)
Sonaadid (3),|mklaver,|nnr5,|nop10.|nNr1,|rc-moll
Sonaadid,|mviiul, klaver,|nnr5,|nop24,|rF-duur|g(Frühlingssonate)
Sonaadid (3),|mviiul, klaver,|nnr6,|nop30.|nNr1,|rA-duur

Andmebaasis tuleks need ühtlustada, arutame töörühmades selle töö korraldust.

2. Millisel juhul märgime üldsõna järele oopuses sisalduvate laulude/palade arvu?

Juhendis on: Kui autori poolt antud pealkiri sisaldab numbrit, siis lisatakse see pärast üldsõna sulgudes.

Näiteid:
Grove: Beethoven
Op.59 Three String Quartets ‘Rasumovsky’, F, e, C => Kvartetid (3),|mkeelpillid,|nop59

Grove: Händel
Op.6 Twelve Grand Concertos =>
Concerto grosso'd (12),|mkeelpilliork.,|nHWV319,|nop6.|nNr1,|rG-duur

Grove: Brahms
Op.6 Sechs Gesänge, S/T, pf => Laulud (6), hääl, klaver, op6

Op.17 [4] Gesänge, 3 female vv, 2 hr, hp => Laulud, naiskoor, metsasarv (2), harf, op17

Op.19 Fünf Gedichte => Fünf Gedichte, op19

Op.84 [5] Romanzen und Lieder => Romanzen und Lieder, op84

Kui individuaalpealkirjale järgneb rooma number, mis tähistab nt vihikut (bk), siis kirjutatakse see pärast koma ilma alamväljata:

Grove: Schumann
Op.27 Lieder und Gesänge, i => Lieder und Gesänge, I,|nop27

Op.77 Lieder und Gesänge, iii => Lieder und Gesänge, III,|nop77.|nNr3,|pGeisternähe

Grove: Bartok
BB 105 Mikrokosmos, i–vi, 1926, 1932–9 => Mikrokosmos, II,|nBB105

Grove: Liszt
S 156 Album d’un voyageur (1re année, Suisse [3 bks]), Bk I Impressions et poésies) =>

Album d'un voyageur (Suisse), I,|nS156.|pImpressions et poésies.|nNr1,|pLyon

Album d'un voyageur (Suisse), II,|nS156.|pFleurs mélodiques des Alpes.|nNr7a,|pAllegro

Album d'un voyageur (Suisse), III,|nS156.|pParaphrases

3. Kui on mitu katalooginumbrit, oopuse number, siis kas märkida kõik või kui mitu?

Näiteks Dvořák
Grove annab B, S, op

Juhendis on öeldud, et kui teatmeteosed annavad mitu kataloogi- või oopusenumbrit, siis kirjutatakse need, mis on praktikas kasutusel.
Dvořáki puhul peaks kasutama B ja op. (Wikipedia andmetel: The works of A. Dvořák are commonly referred to today by their Burghauser numbers (as an alternative to the often confusing or absent opus numbers), which come from an authoritative chronological catalog Burghauser prepared of Dvořák’s œuvre.)

Debussy – enamus ühtluspealkirju katalooginumbriga L (F. Lesure), mille annab Poroila. Grove’is katalooginumbreid pole. Kasutamegi L.

Grove: Préludes, bk 1 (orig. Préludes. Premier livre)
Poroila: Preludit, piano, L117
meil: Prelüüdid (12), klaver, L117
võiks olla Prelüüdid,|mklaver,|n1. vihik,|nL117

Bartok – Grove: BB, op.
Kui oopusenumbrit ei ole, siis panna ainult BB.

Grove: BB 49 Két elégia [Two Elegies], op.8b => Eleegiad (2),|mklaver,|nBB49,|nop8b
BB 61 Román tánc [Romanian Dance] => Román tánc,|nBB61


4. Koosseis ühtluspealkirjas.
On järgmised koosseisud: ork., puhkpilliork., keelpilliork., rahvapilliork.
Vaja oleks ka estraadiork., akordioniork., mandoliiniork. jne. pillist lähtuvalt.

Et pillid on avatud sõnarühm, siis pillist lähtuvalt moodustada vastavaid koosseise.

5. Kui on olemas märksõna, kas peaks olema ka ühtluspealkirja üldsõnaline vorm?
Nt märksõna estambid (muus.) üldsõnade nimekirjas puudub.

Ühtluspealkirjas uue üldsõna kasutamise peaks siiski kooskõlastama teiste raamatukogudega, et ei võetaks kasutusele näiteks nimekirjast juba kustutatud sõnu. Aastal 2007 oli muusika kataloogimispäeval arutluse all üldsõnade nimekiri, millest EMTA ettepanekul ja teiste nõusolekul kustutati mõned sõnad. 2010 oktoobri seisuga üldsõnade nimekirja saate vaadata ELNET Konsortsiumi kodulehel täiendavate juhendite rubriigis: Muusikateoste ühtluspealkiri.

Et ühtluspealkiri on juba tehtud üldsõnaga Estambid (Estambid, klaver, L100 ; Estambid (4), kitarr), siis sai see lisatud nimekirja koolitusel osalenute nõusolekul.


Küsimused videote kataloogimise kohta:

1) Kas märkus "Kirjeldatud ümbrise järgi" on videote puhul kohustuslik? Kas ja millal seda kasutada? Kui filmil on subtiitrid, siis ilmub ju näiteks eestikeelne pealkiri reeglina ka nähtavalt ekraanile, seega esineb ka filmi sisus (kuigi mitte originaalvariandis, aga kataloogimegi ju teose konkreetset kehastust ja väljaannet, mitte ainult teost?) Samuti öeldakse filmi eestikeelne pealkiri suuliselt, kui on tegu dubleerimisega. Ehk siis: mille järgi otsustada, kas seda märkust on vaja?

Vastus: Selle märkuse algne tagamõte oli see, et saaks venekeelsete filmide puhul nimede täiendkirjed teha ladina tähtedega juhul, kui karbil on kirjas ladina tähtedega. Hiljem otsustati, et nimed tuleb igal juhul transkribeerida, seega see põhjus langes ära.

Teine põhjus on see, et videote kirjeldamise andmeallikas nr 1 on algus- ja lõputiitrid. Sageli aga ei ole aega või tehnilisi võimalusi kataloogimise hetkel filmi läbi vaadata.

Seega: juhul, kui ei kasutata kirjeldamisel tiitrites olevat infot, ongi põhjus kirjutada märkusesse, et „kirjeldatud ümbrise järgi“.

2) Filmide puhul on vanusepiirangut puudutavad märkused harjumuspärasem asi, aga mida hakata peale CD-dega, kus esikaanel silt "Parental advisory explicit content"? Võibolla pole selle märkuse teavikusse lisamine alati vajalik, aga just äsja puutusin kokku plaadiga, mis nii laulusõnade kui bukleti fotode poolest lastele tõepoolest sobimatu, samas on tegemist rahvusvahelise popdiivaga, kelle muusika küllap juba algklasside lastele huvi pakub.
Kas oskab keegi pakkuda mingit ühtsustatud eestikeelset tõlget sellest ingliskeelsest hoiatusest, mida oleks hea kasutada? Ise valisin antud juhul lause "Sisaldab lastele sobimatut materjali". Või peaks kasutama originaalkeeles hoiatust - aga sellest on kasu ainult inglise keele oskajaile.

Vastus: Kui helisalvestis sisaldab laulutekste vm, mis ei ole lastele sobiv, siis võib teha märkuse väljale 506, mis tuleb sõnastada ikkagi eesti keeles. "Sisaldab lastele sobimatut materjali" sobib hästi.


Küsimused juhendi arutelu käigus:

· Kirillitsas nimedest: kui ei oska transkribeerida, siis ei püüa ka iga hinna eest täiendkirjet teha. Ühtluspealkirjadega on samuti, et kui saab sisule 505-l (mis on nagu teavikus) teha ühtluspealkirja vormi 700-l, siis teeme; aga kui andmeid on selle moodustamiseks liiga vähe, siis ei tee.
See klausel puudutab noodi juhendit. Muusikaliste auviste juhendi järgi isikunimede 100-s ja 700-s väljatoomisel seda piirangut pole, seal on kirjas: võimaluse korral transkribeerida, st kui ei oska transkribeerida, võib tuua ka kirillitsas.

· Kas Urtexti kõige õigem koht on ikka noodi tüübi väli 254? Sisuliselt on ju tegemist editsiooni teemaga, st 250-ga.
250 ## Urtext

>>> Tagasi erialateabe lehele >>>