Joomla 3.5 by Best Hosting

Loodus: teaduskirjandus

TEADUSKIRJANDUS

Ahas, E. Vabadussõja kangelaste mälestussambad I (1928)
Ambur, P. Eesti kirjanduse ajaloo võrdleva kronoloogia tabelid (1929)
Ambur, P. Anna Haava lüürika (1934)
Ambur, P. Lydia Koidula (1936)
Ambur, P. Ernst Särgava loomingu probleemistikust (1939)
Audova, A. Elu ja elukorraldus (1926)
Aul. J. Kodumaa neljajalgsed (1931)
Aul, J. Pärivus ja rahvas (1926)
Aul, J. Teekond nahasse (1927)
Damaschke, A. Kogukondliku omavalitsuse ülesanded (1938)
Dünamis I (1928)
Eesti ajaloo bibliograafia 1877-1917 (1933-1939)
Eesti biograafiline leksikon (1926-1929)
Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide (1940)
Eesti Entsüklopeedia I-VIII (1935-1937)
Eesti Entsüklopeedia täiendusköide (1940)
Eesti imede ilmast (1926)
Eesti rahva ajalugu I-III (1932-1937)
Eestlaste kultuur muistsel iseseisvus-ajal (1926)
Freymann, W. Tunnetusteooria põhiprobleemid (1924)
Grosschmidt, E. Pealuu märgi all (1935)
Hiiemets, J. Martin Luther (1939)
Inglise-eesti taskusõnastik (1937)
Kadak, T. Eesti ristpiste mustrid (1937)
Kahn, F. Linnutee (1923)
Kalling-Kant, L. Lapse areng ja kasvatus (1938)
Kampmaa, M. Didaktika põhijooned (1932)
Kirev maailm I (1931)
Kobolt, E. Väike eesti-saksa sõnastik (1939)
Kruus, H. Eesti ajalugu kõige uuemal ajal I-II (1927-1928)
Kruus, H. Pühajärve sõda (1927)
Kruus, H. Vene-Liivi sõda (1924)
Kultuuri ja teaduse teilt (1932)
Kurvits, A. Õpetaja kooliuuenduse kandjana (1932)
Laaman, E. Eesti iseseisvuse sünd I-VI (1936-1937)
Laid, E. Eesti muinaslinnad (1923)
Leesment, L. Rooma õigusloo põhijooned (1940)
Liiv, O. Suur näljaaeg Eestis 1695-1697 (1938)
Lipschütz, A. Elu algus (1924)
Lipschütz, A. Miks me sureme (1923)
Loorits, O. Liivi rahva mälestuseks (1938)
Lüüs, A. Laste ühiskondlik tervishoid (1926)
Maailma maad ja rahvad I-V (1930-1932)
Mahlstein, L. Inimese tervishoiu põhijooned (1936; 2.tr. 1937)
Manninen, I. Kannud (1926)
Manninen, I. Kindad (1927)
Manninen, I. Soome sugu rahvaste etnograafia (1929)
Mursell, J.L. Voolujoonestage oma mõistus (1940)
Muru, J. Piiblilood (1935)
Netšajev, A. Mere tegevus (1922)
Orviku, K. Tuiskliiv (1933)
Piip, A. Rahvusvahelise õiguse süsteem (1927)
Piiper, J. Pilte ja hääli kodumaa loodusest (1935)
Polovtsov, V. Taimede ehitus ja elu (1921; 2.tr. 1926, 3.tr. 1931)
Port, J. Kodu- ja kooliaed (1934)
Pravdin, B. Vene-eesti sõnaraamat (1936)
Puusepp, P. Soome keele õpetus algajaile (1931; 2.tr. 1936)
Pärivus ja valik (1927)
Püha evangeelium (1940)
Raudkats, A. Mängud I (1924)
Raudkats, A. Mängud IV (1928)
Reiman, H. Eestlaste rassiline koostis (1931)
Riikoja, H. Eestikeelseid zooloogilisi oskussõnu (1930)
Räikkönen, E.  P.E. Svinhufvud ja Soome iseseisvuse sünd (1936)
Saksa-eesti sõjaväesõnastik (1938)
Schlossmann, K. Üldine mikrobioloogia ja immuunsusõpetus (1940)
Schmeil, O. Inimene (1920)
Semper, J. Kalevipoja rahvaluulemotiivide analüüs (1924)
Semper, J. Meie kirjanduse teed (1927)
Setälä, E.N. Soome sugu rahvaste eelajalugu (1932)
Sillaots, M. Eduard Vilde naistüübid (1925)
Smith, N.M. Ema vastus lapsele (1933)
Sokolov, A. Eesti-vene kõnelusi (1940)
Suur Piibel (1938-1940)
Sütt, S. Avaras maailmas (1927-1929)
Thomas Kempisest. Kristuse jälgedes (1939)
Toom, A. Vilsandi linnuriik (1932)
Toomus, F. Konstantin Päts ja riigireformi aastad (1938)
Tõllassepp, A. Meie õhkkond (1923)
Vaga, A. Johann Köler (1931)
Vaga, A. Ferdi Sannamees (1937)
Vaga, V. Eesti kunst (1940-1941)
Vaga, V. Üldine kunstiajalugu (1937-1938; 2.tr. 1943)
Wagner, H. Lood loomadest (1920)
Vilbaste, G. Meie kevadetaimed I (1923)
Vilms, J. Suguhaigused (1927)
Võõrkeelte akadeemia  nr. 1-124 (1932-1935)
Väike entsüklopeedia (1937-1939)
Ylppö, A. Ema rinnalapse hoidjana ja toitjana (1924)
Ylppö, A. Lastetoast koolipingile (1922)

 

 TEADUSLIKUD ÕPPE- JA KÄSIRAAMATUD
      (1923-1933 ilmus 17 raamatut)

1.Riikoja, H. Selgrootute loomade süstemaatiline nimestik (1923)
3.Paldrok, A. Suguhaigused (1924; 2.tr. 1934)
4.Kurrik, V. Meteoroloogia (1924)
5.Schlossmann, K. Üldine mikrobioloogia ja seroloogia (1925)
6.Diels, L. Taimegeograafia (1924)
7.Manninen, I. Etnograafiline sõnastik (1925)
8.Botaanika õpperaamat (1926)
9.Daniel, O.E. Metsakasvatus I (1926)
11.Riikoja, H. Kodumaa kalad (1927)
12.Petersen, W. Eesti päevaliblikad (1927)
13.Härms, M. Eesti linnustik (1927)
14.Köstner, N. Teoorjuse langemine ja maaproletariaadi tekkimine Liivimaal (1927)
16.Kogerman, P. Orgaanilise keemia põhijooned (1926)
17.Wittlich, M. Valitud peatükid tehnoloogiast (1927)
18.Daniel, O.E. Metsakasvatus II (1927)
19.Liiv, O. Vene asustusest Alutagusel kuni XVIII sajandi esimese veerandini (1928)
20.Orviku, K. Maavarad (1933) 

 

AJALOOLINE ARHIIV

1. Jannau, H.G. von. Vene-õigeusu tulekust Lõuna-Eestis 1845.-46.a. (1927)
2. Materjale Maltsveti liikumise kohta (1931) 

 

AJALOO LUGEMIKUD
(1935-1937 ilmus 7 raamatut)

1.Anvelt, L. Egiptuse templeis ja hauakambreis (1935)
2.Anvelt, L. Igapäevasest tööst Vana-Egiptuses (1935)
3.Adamson, J. Olümpiapidustused Vana-Kreekas (1935)
4.Adamson, J. Kreeklaste sangarlik võitlus pärslastega (1935)
5.Anvelt, L. Keskaegne külaelu Lääne-Euroopas (1936)
6.Randre, L. Julius Caesar (1936)
7.Vilmre, L. Linnaelu keskajal (1937)