Joomla 3.5 by Best Hosting

Taasasutatud eesti kirjanduse seltsi väljaanded

* Lisatud lingid viitavad teoste kaanepiltidele

Eesti Kirjanduse Seltsi Aastaraamat. 24.-30, 32, 33. 1993-2004, 2008, 2010.
Laak, M., Ojasaar, K. Sada aastat ajalugu : Eesti Kirjanduse Selts 1907-2007. 2007.
Kvartalikiri Vihik. 2002- (kättesaadav ka võrguväljaandena e-arhiivis DIGAR: http://digar.nlib.ee
Kirjandusajakiri Värske Rõhk. 2005-2006. (Alates 2006 / nr 8 kirjastab ajakirja MTÜ Värske Rõhk.) 


Elulooline sari:
E. Laaman, Jaan Poska : Eesti riigitegelase elukäik. 1998.

Mälu:
E. Puskar, Ad astra. 2004.
P. Ariste, Mälestusi. 2008.

Kirjanduslik laupäevak:
1. Vabana sündinud. 2003.
2. Gümnasisti unenägu. 2003.

Värske raamat:
1. E. Korts, Lööklaused murravad metsi. 2006.
2. M. Vabat, Mina olengi kirjandusklassik. 2006.
3. J. Ashilevi, Nagu poisid vihma käes. 2007.
(Alates 2008. a. kirjastab sarja ajakiri Värske Rõhk.)

Arbujad : marginaale keskmele. 1994.
J. Malin, Veel. 1997.
J. Roos, Läbi punase öö. 1-5. 1997-2009. I, II, III, IV
Tekst ja loodus. 2000, 2003.
Prima vista : almanahh. 2004.
Tõotan ustavaks jääda… 2004.
Tartu on unenägu. 2006.
Ain Kaalep 80 : konverentsikogumik. 2008.
Igihaljas Vilde : artiklikogumik. 2009.
D. Bõkov, Mahakantud. 2010.  
Seigeldes looduse raamatus / koost. K. Ojasaar. 2011.


Elektroonilised teavikud:
Eesti : maateadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. 1.-8. 2004.
I. Hirv. Ahelriim [Helisalvestis]. 2 CD-d + 1 voldik. 2012.
J. Isotamm. Puhka rahus, Johnny B! [Helisalvestis]. 1 CD + 1 voldik. 2012.
A. Kaalep. Maiseid maastikke [Helisalvestis]. 2013
H. Runnel. Armastusest rääkida [Helisalvestis]. 2013
H. Varblane. Kõikide üksilduste ajal : luulet aastatest 1967-2000 [Helisalvestis]. 2014
E. Mihkelson. Olematuse üheaegsus [Helisalvestis]. 2014
J. Kaplinski. Kolmes keeles [Helisalvestis]. 2014
J. Talvet. Eesti eleegia [Helisalvestis]. 2015
P-E. Rummo. Võrk, silmad ja sõlmed [Helisalvestis]. 2015
V. Luik. Pühendus [Helisalvestis]. 2016


Tagasi