Joomla 3.5 by Best Hosting

Kirjandustoimkond

EESTI KIRJANDUSE SELTSI
KIRJANDUSTOIMKONNA VÄLJAANDED (1929-1940)

*Lisatud lingid viitavad teoste kaanepiltidele

EESTI KIRJANDUS

Eesti nüüdislüürika. 1929.
J. Mändmets, Kogutud teosed. 1-3. 1928-1930.
A. Saal, Hilda. 1929-1930.
M. J. Eisen, Meie jõulud. 1931.
A. Saal, Aita. 1931.
M. Veske, Laulud. 1931.
J. Parijõgi, Külaliste leib. 1933.
L. Koidula, Valitud laulud. 1934.
F. R. Kreutzwald, Kalevipoeg. 1935.
A. Saal, Vambola. 1936.
E. Enno, Valitud värsid. 1937.
P. A. F. von Mannteuffel, Ajawiide peeru walgusel. 1939.

Setu muinasjutud / setu keelest trükikeelde J. Mägiste :

Rebane hanekarjas. 1939.
Hunt ja ute. 1938.
Hunt ja kitsetalled. 1939.
Härja maja. 1939.
Kanapetja rebane. 1939.
Nõmm põleb. 1939.
Rebase vembud. 1939.
Vana häätegu pole vaja mäletada. 1939.
Õde-venda, rebane ja vanapagan. 1938.


TÕLKEKIRJANDUS

J. Jaunsudrabi?±, Valge raamat. 1929.
A. Kallas, Kiirtepild. 1929.
A. Kallas, Mere tagant; Ants Raudjalg. 1929.
A. Kallas, Reigi õpetaja. 1928.
A. Kallas, Tähelend. 1929.
G. Keller, Püha neitsi ja kurat. 1929.
A. Lydecken, Tähtede maailmas. 1929.
G. de Maupassant, Vee pääl. 1929.
J. Poruks, Pärlipüüdja. 1929.
A. Strindberg, Üksi. 1929.
E. Verhaeren, Valik luuletisi. 1929.
J. Verne, Saladuslik saar. 1929.
O. Wilde, Dorian Gray portree. 1929.
J. Aho, Kas mäletad - ? 1930.
C. Baudelaire, Väikesed poeemid proosas. 1930.
A. Gide, Vatikani keldrid. 1930.
J. P. Jacobsen, Niels Lyhne. 1930.
A. Kallas, Katinka Rabe. 1930.
Z. Krasinski, Irydion. 1930.
W. Shakespeare, Taani prints Hamlet. 1930.
A. Strindberg, Tõsielulised utoopiad. 1930.
J. Conrad, Lord Jim. 1931.
A. Daudet, Kirjad minu veskilt. 1931.
O. Goldsmith, Wakefieldi kirikuõpetaja. 1931.
A. Kallas, Püha Jõe kättemaks. 1931.
A. Kallas, Valge laev. 1931.
T. Pakkala, Lapsed. 1931.
E. A. Poe, Valik luuletisi ja essee „Kaarna” tekkimisest. 1931.
B. Shaw, Tagasi Metuusala juurde. 1931.
K. Skalbe, Põhjaneitsi. 1931.
J. Bojer, Viimne viiking. 1932.
A. Kallas, Maroko võlus.1932.
A. Huxley, Nood koltunud lehed. 1933.
A. Kivi, Nõmmekingsepad. 1934.
A. Kallas, Mare ja ta poeg. 1935.
A. Kiwi, Seitse wenda. 1935.
W. Shakespeare, Valik sonette. 1937.
A. Kallas, Hundimõrsja. 1938.
A. Kallas, Surmav Eros. 1938.
Kalevala. 1939.


TEADUSKIRJANDUS

F. Gansberg, Kuidas inimesed vanasti elasid. 1929.
H. Kruus, Eesti ajaloo lugemik. 3. 1929.
H. Kruus, Talurahva käärimine Lõuna-Eestis XIX sajandi 40-ndail aastail. 1930.
J. Nuut, Millest kõneleb Einsteini relatiivsusõpetus. 1930.
M. Maeterlinck, Termiitide elu. 1931.
Tervitus lahe tagant. 1931.
Eesti avalikud tegelased. 1932.
F. Nietzsche, Nõnda kõneles Zarathustra. 1932.
Punased aastad. 1932.
A. Vaga, Eesti kunsti ajalugu. 1. 1932.
Eesti ajalugu. 1. 1935.
Eesti ajalugu. 2. 1937.
F. W. Foerster, Kool ja iseloom. 1937.
J. Kõpp, Laiuse kihelkonna ajalugu. 1937.
G. Ney, Antiikkultuuri ajalugu. 1937.
H. Prants, Minu elukäik. 1937.
A. Carrell, Tundmatu inimene. 1938.
J. Gunther, Nüüdse Euroopa juhid. 1939.
Jakob Hurda kõned ja avalikud kirjad. 1939.
D. Carlson, Teguvõimas isik. 1940.
Eesti ajalugu. 3. 1940.
A. Schopenhauer, Elutarkus. 1940.

Kirjandusteadus :
Koidula ja Almbergi kirjavahetus. 1925.
Koidula kirjad omakseile. 1926.
Eesti runoviisid. 1930.
F. Tuglas, Eesti Kirjameeste Selts. 1932.
F. Tuglas, Lühike eesti kirjanduslugu. 1936.
A. Anttila, Sissejuhatus uus-aja kirjanduse peavooludesse. 1938.
M. Kampmaa, Eesti kirjanduseloo peajooned. 1., 2., 4. 1933-1938.

Sari „Eesti kirjanikud“ :
1. V. Ridala, Ernst Enno. 1925.
2. A. Raag, Elisabeth Aspe. 1928.

Raamatutest ja raamatukogudest :
A. Kurvits, Raamatukogu ja vabaharidustöö. 1929.
Eesti raamatute üldnimestik 1918-1923. 1931.
Eesti raamatute üldnimestik 1924-1928. 1929.
Eesti raamatute üldnimestik 1929-1933. 1934.
Eesti raamatute üldnimestik 1934-1936. 1938.
Oskussõnastik raamatukogunduse ja bibliograafia alalt. 1931.
Rahvaraamatukogud Eestis. 1933.
Raamatu osa Eesti arengus. 1935.


Tagasi