Joomla 3.5 by Best Hosting

Kodu-uurimise toimkond

EESTI KIRJANDUSE SELTSI
KODU-UURIMISE TOIMKONNA VÄLJAANDED

* Lisatud lingid viitavad teoste kaanepiltidele

1. A. Nigol, Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal. 1918.
2. Kihelkondade kirjeldamise kava. 1920.
2a. Lisaküsimused „Kihelkondade kirjeldamise kavale“. 1921.
2b. Linna või alevi kirjelduse kava. 1921.
4. Palamuse kihelkond. 1922.
5. J. Rumma, Kodukoha kirjeldamise kava. 1924, 1935.
6. Tartumaa. 1925.
7. Võrumaa. 1926.
8. Setumaa. 1928.
9. Pärnumaa. 1930.
10. Valgamaa. 1932.
11. Saaremaa. 1933-1934.
12. Viljandimaa. 1939.
13. Läänemaa. 1938.


Tagasi