Joomla 3.5 by Best Hosting

Rahvakirjanduse toimkond

EESTI KIRJANDUSE SELTSI
RAHVAKIRJANDUSE TOIMKONNA VÄLJAANDED (1908-1929)

* Lisatud lingid viitavad teoste kaanepiltidele

1. A. Kuusk, Keemia algõpetus. 1908.
2. Aischylos, Kinnineeditud Prometheus. 1908.
3. M. J. Eisen, Eestlaste sugu. 1. 1909.
4. Eesti Kirjanduse Seltsi Rahvakirjanduse Toimekonna ettepanek valla omavalitsustele ja kõikidele haridusesõpradele avalike raamatukogude ja lugemistubade asutamiseks. 1910.
5. M. J. Eisen, Eestlaste sugu. 2. 1911.
6. T. H. Pantenius, Üksi ja vaba. 1-3. 1909-1911.
7. K. E. Sööt, Eesti luule. 1910.
8. J. Ostrov, Kalakasvatus wäikestes tiikides. 1910.
9. P. Hellat, Terwise-õpetus. 1913.
10. J. Tamm, Lugulaulud. 1914.
11. L. Tolstoi, Mitte wäes, waid tões. 1916.
12. Rahwa lauluwara / koost. K. E. Sööt. 1924.
13. G. Keller, Kolm õiglast kammisseppa. 1927.
14. A. Saal, Leili. 1926.
15. W. Shakespeare, Veneetsia kaupmees. 1927.
16. A. Saal, Saarepiiga. 1927.
17. A. Maurois, Ariel, ehk, Shelley’ elulugu. 1928.
18. I. Turgenev, Aadlipesa. 1927.
19. R. Tagore, Laevahukk. 1928.
20. J. Galsworthy, Õunapuu. 1927.
21. J. Rainis, Joosep ja tema vennad. 1928.
22. A. Saal, Uudu ja Meeta; Dan ja Singa; Põgenenud kloostrikasvandik. 1928.
23. J. Galsworthy, Valge ahv. 1928.
24. G. Keller, Küla Romeo ja Julia. 1928.
25. G. Hauptmann, Kangrud. 1929.
26. H. G. Wells, Esimesed inimesed kuul. 1929.

Tagasi