Joomla 3.5 by Best Hosting

Keeletoimkond

EESTI KIRJANDUSE SELTSI
KEELETOIMKONNA TOIMETUSED (1917-1940)

1. Matemaatika sõnastik. 1917, 1922.
5. Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat. 1918.
6. Kodumaa taimed. 1. 1918.
7. J. Lang, Füüsika sõnastik. 1919.
8. Arstirohtude ladina-eestikeelne sõnastik. 1920.
9. L. Kettunen, Lauseliikmed eesti keeles. 1924.


EESTI KIRJANDUSE SELTSI
KEELETOIMKONNA VÄLJAANDED (1910-1940)

* Lisatud link viitab teose kaanepildile

Maadeteaduse sõnad. 1910.
J. Aavik, Nominatiivsed liitumised. 1914.
Keemia sõnastik. 1914.
F. J. Wiedemann, Eesti-saksa sõnaraamat. 1923.
Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat. 1. 1925.
E. Muuk, Lühike eesti keeleõpetus. 1. 1927,1928,1931,1932,1933,1934,1936,1938,1940.
E. Muuk, Lühike eesti keeleõpetus. 2. 1930,1931,1933,1934,1936,1938,1940.
Botaanika oskussõnastik. 1929.
Eesti õigekeelsuse sõnaraamat. 2. 1930.
L. Villecourt, Prantsuse-eesti sõnaraamat. 1930.
E. Muuk, Väike õigekeelsus-sõnaraamat. 1933,1934,1935,1936,1937,1940.
J. Silvet, Inglise keele põhisõnavara. 1936.
Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat. 3. 1937.
E. Muuk, Eesti koolisõnaraamat. 1938.
A. Saareste, Eesti murdeatlas. 1938.
L. Villecourt, Lühike prantsuse keele grammatika. 1938.
J. Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat. 1939.
Rootsi-eesti sõnaraamat. 1939.
G. Wieselgren, Rootsi keele õpik. 1939.

Tagasi