Joomla 3.5 by Best Hosting

Aastaraamatud

EESTI KIRJANDUSE SELTSI ÜLDVÄLJAANDED

*Lisatud lingid viitavad teoste kaanepiltidele

Eesti Kirjanduse Seltsi põhjuskiri. 1907.
Eesti Kirjanduse Seltsi põhikiri. 1926.
Eesti Kirjanduse Seltsi põhikiri. 1931.
Eesti Kirjanduse Seltsi põhikiri. 1933, 1934.
Eesti Kirjanduse Seltsi liikmete üldkogu aastakoosolek. 1928-1932.
Eesti Kirjanduse Seltsi eestseisuse protokollid. 1-9. 1907-1934. Käsikiri.
Eesti Kirjanduse Seltsi koosolekute protokollid. 1-5. 1908-1943. Käsikiri.
Eesti Kirjanduse Seltsi juhatuse kodukord. 1933.
Eesti Kirjanduse Seltsi tegevuse ja väljaannete tutvustaja. 1922.
Eesti Kirjanduse Seltsi usaldusmeestele. 1934.
Eesti Kirjanduse Seltsi Aastaraamat. 1-23. 1909-1940.
Kuukiri „Eesti Kirjandus“. 1907-1940.
„Eesti Kirjanduse“ sisuregister 1906-1930 / koostanud O. Urgart. 1932
„Eesti Kirjanduse“ sisuregister 1931-1940 / koostanud A. Joandi. 1940. Käsikiri.
Eesti Kirjanduse Selts 1907-1932 / koostanud A. Palm. 1932.


EESTI KIRJANDUSE SELTSI TOIMETUSED

1. V. Reiman, Kiwid ja killud. 1. 1907.
2. M. Kampmaa, Eesti wanem ilukirjandus. 1908.
3. M. Lipp, Masingite suguvõsa. 1907.
4. J. Jung, Muinasajateadus eestlaste maalt. 3. 1910.
5. Kreutzwaldi ja Koidula kirjavahetus. 1-2. 1910-1911.
8. J. Kurrik, Kiirkirja õpetus. 1910.
10. M. Kampmaa, Eesti kirjanduseloo peajooned. 1-2. 1912-1913.
15. H. Põld, Eesti keeleõpetus. 1-2. 1920-1922.
19. Eesti : Maa. Rahvas. Kultuur. 1926.
19. M. J. Eisen, Esivanemate ohverdamised. 1922.
20. Eesti loodus. 1925.
20. J. Soots, Eesti Vabadussõda. 1925.
21. Eesti rahvalaulud. 1-2. 1926-1932.
21. M. J. Eisen, Eesti vana usk. 1926.
23. Eesti taimede nimestik. 1928.
24. M. J. Eisen, Tõll ja ta sugu. 1927.

Tagasi