Joomla 3.5 by Best Hosting

1967

Žüriile (Paul Kuusberg, Villem Gross, Maie Kalda, Maret Käbin, Kalju Kääri, Vladimir Pirson, Rudolf Sirge, Aksel Tamm, Jaan Toomla, Olaf Utt, Arvo Valton) esitati 30 käsikirja.

Arvustused:
Kalda, M. Võistlusromaan 1967. – Keel ja Kirjandus, 1968, nr.5, lk.259-266.

AUHINNAD

I koht - Heino Kiik „Tondiöömaja” (1970)
Arvustused:
Jõgi, O. Pealkirjata arvustus. – Keel ja Kirjandus, 1970, nr.11, lk.701-705.
Lehiste, I. Tondiöömaja. – Keel kirjanduses. Tartu, 2000, lk.239-246.
Siimisker, L. Proosa 1970. – Looming, 1971, nr.2, lk.270-276.

 

III koht - Luise Vaher „Päeva palge ees” (1968)
Arvustused:
Eelmäe, A. Rahulolu ahjupaistega. – Lüürilist ja proosalist. Tallinn, 1981, lk.95-100.
Tonts, Ü. Kui elulähedus on trump. – Keel ja Kirjandus, 1969, nr.3, lk.179-180.

 

Ergutusauhinnad:

Hans Luik „Kosmodroomidest kaugel” (1969)
Arvustused:
Hellat, H.-K. Sarala lunastaja Kolgata tee. – Keel ja Kirjandus, 1970, nr.1, lk.48-49.

 

Eno Raud „Etturid” (1968)
Arvustused:
Krusten, R. Etturiromaan. – Keel ja Kirjandus, 1969, nr.5, lk.308-309.
Villandi, V. Kaks maailmaloomist. – Looming, 1969, nr.3, lk.469-473.

 

Albert Uustulnd „Meri põleb” (1969)
Arvustused:
Puhvel, H. Rannaromaani arvustus + tagamõte. – Keel ja Kirjandus, 1970, nr.6, lk. 369-371.

 

Leiger Sepp (= Enn Vetemaa) „Väike reekviem suupillile” (1972)

Arvustused:
Jõgi, O. Hilispilk ühele tõsisele algusele. – Keel ja Kirjandus, 1969, nr.7, lk. 436-440.
Runnel, H. Päike udus. – Looming, 1969, nr.6, lk.946-950.

 

Ära märgiti:

Einar Maasik „August Anikatsi katsumine” (1969)
Arvustused:
Eelmäe, A. Üks lahtirebimiskatse. – Looming, 1969, nr.12, lk.1903-1905.

 

 

Endel Tennov „Valged laigud kaardil” (1969)
Arvustused:
Gross, V. Peaks jätkuma ka rännujulgust. – Looming, 1969, nr.8, lk.1265-1268

 

Vello Lattik „Maihommik” (ilmumata)