Joomla 3.5 by Best Hosting

1959

Žüriile (Rudolf Sirge, Olev Jõgi, Felix Kauba, Paul Kuusberg, Hans Leberecht, Magnus Mälk, Eduard Männik, Lembit Remmelgas, Viktor Tomberg) esitati 23 käsikirja.

Arvustused:
Jõgi, O. Romaanist üldse ja romaanivõistlusest eriti. – Keel ja Kirjandus, 1959, nr.12, lk.705-713.
Jõgi, O. Järelmõtteid romaanivõistlusest 1959. – Virvendused laugvees.1. Tallinn, 1973, lk.95-108.
Leberecht, H. Mõtteid romaanivõistluse puhul. – Sirp ja Vasar (1959), 27.nov.
Sirge, R. Vaka alt vaekausile. – Looming, 1959, nr.12, lk.1893-1902.

AUHINNAD (esialgne otsus)

II Veera Saar „Lõokesed taeva all” (1960)
Arvustused:
Jõgi, O. Pilk proosa-aastale 1959. – Keel ja Kirjandus, 1960, nr.3, lk.129-140.
Peep, H. Mõtteid eesti proosast ja draamast. – Looming, 1960, nr.3, lk.455-456.
 
II Leo Metsar „Unistused ei sure” (1960)
Arvustused:
Kalda, M. Romaan kohustuste ja unistuste dialektikast. – Keel ja Kirjandus, 1960, nr.8, lk.504-506.
 
III Lilli Promet „Meesteta küla” (1962)
Arvustused:
Andresen, N. Inimese eneseleidmise romaan. – Looming, 1962, nr.12, lk.1910-1914.
Peep, H. Mõtteid romaanist „Meesteta küla“. – Kirjanduse radadelt. Tallinn, 1962, lk.293-299.
 
III Luise Vaher „Emajõe jutustus” (1960)
Arvustused:
Jõgi, O. Üks epohhiromaan oma kahe poolega. – Looming, 1961, nr.6, lk.949-952.
 

Ergutusauhind:

Raimond Kaugver „Võõra mõõga teenistuses” (2011)  

Kuid EKP Keskkomitee sunnil jättis žürii Lilli Prometi ja Raimond Kaugveri auhinnata ning tõstis nad äramärgitute hulka.


Ära märgiti veel:

Endel Tennov „August Mõigu oma hobu” (1961) 
Arvustused:
Raudsepp, V. Külajutt. – Looming, 1962, nr.7, lk.1113-1115
 
Eduard Järs „Elujõgi voolab” (1963, pealkirjaga „Külm oli tuul…”)
Arvustused:
Hameri, A. Elupeatükk ja edasijutustus. – Keel ja Kirjandus, 1963, nr.11, lk.691-692
 
Richard Ehrlich „Isamaa pinnal” (ilmumata)