Joomla 3.5 by Best Hosting

1949

Žüriile (Paul Viiding, Paul Rummo, Friedrich Kõlli, Eduard Männik) esitati 7 käsikirja. Parimaks peeti Osvald Toominga käsikirja „Ainus võimalus”.

Kuid ENSV Ministrite Nõukogu tühistas žürii otsuse kui „formalistlikust estetismist lähtuva” ja moodustas uue žürii (Johannes Semper, Daniil Rudnev, Lembit Remmelgas, Oskar Urgart, Paul Kuusberg), kellele tehti ülesandeks anda käsikirjadele "õige" hinnang.

Arvustused:
Rummo, P. Romaanivõistluse puhul. – Sirp ja Vasar (1948), 11.dets.
Romaanivõistluse tulemused. – Looming, 1949, nr.3, lk.379-380.


AUHINNAD

I Hans Leberecht „Valgus Koordis” (1949)
Arvustused:
Sokolov, A. – Looming, 1949, nr.3, lk.359-363.
 
III Osvald Tooming „Ainus võimalus” (1950, pealkirjaga „Pruuni katku aastail”)
Arvustused:
Kivi, K. Romaan saksa fašistliku okupatsiooni painajalikest aastaist. – Looming, 1950, nr.9, lk.1127-1131

Ära märgiti:

Kaerarooste (ps.) „Uue päeva eel” (ilmumata).