Haugi käsul


Esimene lause: 
Elas kord vanamees.
Sisukokkuvõte: 
Tobuke Jeemel tõmbab veest välja haugi, kes palub end vabaks lasta ja lubab vastutasuks kõik Jeemeli soovid täita. Poisil tuleb vaid lausuda: "Haugi käsul, minu soovil..." Nii saab poiss kõik tööd ilma vaevata tehtud, saadab korda ka parajaid vempe ning viimaks saab endale kogu tsaaririigi ja tsaaritütre naiseks.
Vaata ka: 
RaamatustAsukoht raamatus
lk. 45-52