Havi käsul


Esimene lause: 
Elas kord taat.
Sisukokkuvõte: 
Tobuke Jemelja tõmbab veest välja havi, kes palub end vabaks lasta ja lubab vastutasuks kõik Jemelja soovid täita. Poisil tuleb vaid lausuda: "Havi käsul, minu tahtel..." Nii saab poiss kõik tööd ilma vaevata tehtud, saadab korda ka parajaid vempe ning viimaks saab endale kogu tsaaririigi ja tsaaritütre naiseks.