Näitus: Tutvugem linnumaailmaga!

Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna näituseruumis on väljas pildid ja info erinevate Eestis elavate linnuliikide kohta. 

Imetajad elajad on meie pidulaud, linnud meie moosekandid. Imetajad annavad meile, mis elu ülespidamiseks tarvis, linnud, mis südant rõõmustab ja vaimu kergitab. Sellepärast on nad inimese sõbrad. Nende keha ja karva ilu, nende nobedus ja ilus keha liigutamine, nende hääle kõla, nende armastuseline olek meelitab meid neid armastama.Lindude elu on aga ka meie varanduse ja külluse kohta tähelepanemist väärt. Linnud on elavate loomade ahelas väga tähtjas lüli; nad on parakaalu ja mõedu vahid elajate riigis, nad keelavad ära, et putukad ja röövikud kasulikkudele loomadele kahju ehk koguni surma ei tooks. Kui aga putukad ehk insektid kord vägivalla oma kätte saaksivad, siis oleks mei haljas loodus mõne aja järele tühi ja must ehk liivane nagu Sahara. Üks ainus linnu paar võib meile enam kasu tuua kui mõni terve selts imetajaid. Nende kasu ei või mitte välja rehkendada, sest et ta suurem on kui rehkendamise igapäevased arvud. Üht on tarvis: lindude elu kaitsta ja hoida!

Juhan Kunder „Lindude elu!”