Lugemine on kasulik

Raamat räägib lapsega vaikselt, aga targalt - ja õpetab last samamoodi ise suhtlema.

Raamatulugemine:

 • Annab ühist meeldivat aega lapsele ja täiskasvanule

 • Pakub elamusi

 • Pakub rahulolutunnet

 • Äratab lapses huvi uute asjade vastu

 • Arendab lapse keskendusvõimet

 • Laiendab ja parandab lapse sõnavara ning keelekasutust

 • Arendab lapse kujutlusvõimet ja loovust

 • Arendab sisseelamisvõimet; laps õpib aru saama teise inimese võimalikest tunnetest

 • Jagab teadmisi teistest maadest, kultuuridest ja uutest võimalustest

 • Aitab lapsel vormida omaenda tundeid ja mõtteid

 • Annab jutuainet sõprade, klassikaaslaste ja vanematega

 • Annab juhiseid ja ideid mängudeks, kunstiharrastuseks ja muudeks tegevusteks

 • Annab edasi kultuuripärandit

 • Tekitab edasist lugemishuvi

 • Aitab mõista teiste mõtteid ja püüdlusi

 • Ajab nutma ja naerma

 • Lohutab

 • Aitab mõtelda selle üle, mis on õige ja mis on vale

 • Näitab, et ühel küsimustel võib olla mitu erinevat vastust

 • Ühendab sõpru ja perekonda

 • Aitab käsitleda asju mitmest erinevast vaatevinklist

 • Näitab, et eriarvamusi võib lahendada ka rahumeelselt

 • Toetab last rasketes olukordades ja aitab mõista, et teisedki on kogenud sama

 • Õpetab last väärtustama raamatut ja kirjandust

 • Avardab silmaringi

 • On kaaslaseks üksindushetkedel

 • On põlvkondade vaheliseks sillaks 

 • Lahutab meelt

Allikas: Suur Eesti Raamatuklubi