VIIVISEVABADUS 11.-13. aprillini. Kustutatakse tagastatud raamatuga seotud viivised

Pillide laenutamise eeskiri

    • Tartu Linnaraamatukogu muusikaosakond laenutab muusikainstrumente.

    • Instrumentide laenamine on tasuta.

    • Alla 18-aastasele lugejale annab õiguse instrumenti koju laenata lapse seadusliku esindaja vormi kohane nõusolek (.pdf-fail).

    • Instrumente saab laenata 21 päevaks, saab pikendada ja panna ennast ootejärjekorda. 

    • Lugeja on kohustatud järgima instrumendi hooldusnõudeid, mis on instrumendiga kaasas ja on avaldatud raamatukogu kodulehel.

    • Lugeja on kohustatud tagastama instrumendi laenutustähtaja jooksul  muusikaosakonda puhastatult, häälestatult ja koos kõigi komplekti kuuluvate osadega. 

    • Igale tagastatud instrumendile teostab tehnilise korrasoleku kontrolli raamatukogu muusikaosakond 30 päeva jooksul.

    • Kui instrument on rikutud või kui lugeja jätab tagastamata instrumendi või mistahes selle juurde kuuluva osa, on lugeja kohustatud selle asendama sama nimetusega instrumendiga või tasuma raamatukogule selle kolmekordse soetushinna.

    • Lugeja ei tohi viia rikutud instrumenti parandusse seda raamatukoguga eelnevalt kooskõlastamata ega instrumenti ise parandada.

    • Lapse tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja. 

    • Pillitutvust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Tagasi

Kompanii 3/5, Tartu 51004      Pikendamine: +372 736 1380   laenutaja@luts.ee       Sekretär: +372 736 1370   oskar@luts.ee