Registreeru lugejaks vaata oma laenutusi, pikenda ja telli Minu ESTERis

Kui ID-kaardi sertifikaadid on uuendamata, saab Minu ESTERisse sisse logida sisestades kasutajatunnuseks isikukoodi. Kui salasõna on  ununenud, saab uuenduse tellida oma e-mailile.

Arengukava tegevuskava 2017

LISA 1. Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu tegevuskava 2017. aastaks

Eesmärk 1: Mitmekülgsete teenuste ja tegevuste pakkumine eri vanusegruppidele ja ühiskonnagruppide esindajatele
Tegevused Oodatav tulemus Tähtaeg Vastutajad
Väljaannete soetamine ja töötlemine. Traditsiooniliste viisidega jätkamine ja uute, voogedastusel põhinevate e-väljaannete hankimise võimalustega tutvumine, katsetamine Mitmekesisemate kogude ja teenuste pakkumine kasutajatele. Teadlikule ja legaalsele meedia-tarbimisele kaasaaitamine raamatukogu poolt Aasta jooksul Administratsioon ning hanke- ja töötlusosakond
Kogude analüüs. Aegunud ja vähe kasutamist leidvate teavikute kogust eemaldamine. Äraütlemiste analüüs ja järelkomplekteerimine Nõudlusele ja lugejate vajadustele parem vastutulek, suurem kasutajarahulolu Aasta jooksul Teenindusjuht, osakonnajuhatajad ja peaspetsialistid
Raamatukogu ja raamatukoguteenuste tutvustamine erinevates infokeskkondades Varakevadel on valminud raamatukogu kommunikatsiooni strateegia. Raamatukogu tegemisi on kajastatud läbimõeldult ja sihipäraselt. Kajastus toetab teenuste pakkumist Aasta jooksul Administratsioon, osakonna-juhatajad ja peaspetsialistid
Täiskasvanute elukestvas õppes osalemise toetamiseks erinevate kursuste, töö- ja õpitubade läbiviimine. Regulaarselt toimuvad individuaal- ja rühmakoolitused, õpitoad Raamatukogus toimuvate koolituste temaatika on laienenud ning need toimuvad sihtrühmadele sobival ajal ja regulaarsusega Aasta jooksul Osakonna-juhatajad ja peaspetsialistid
Eri vanuse- ja ühiskonnagruppide huvitegevuse toetamine. Raamatukogu pakub võimalusi sisukaks vaba aja veetmiseks, koos käivad huviringid ja tegevustoad Senistele regulaarsetele ja hästi käivitunud huviringidele on lisandunud uued, sh 3D printimise ja õmblusmasinate kasutajad ning nendega seonduv Aasta jooksul Arendusjuht, osakonnajuhatajad, peaspetsialistid
Lastele ja noortele suunatud eakohase kirjanduse ning info- ja digipädevuste koolitused Senistele kirjandust ja raamatukogu kasutamise algteadmisi tutvustavatele infotundidele on lisandunud info-, meedia- ja digipädevusi pakkuvad koolitused Aasta jooksul Arendusjuht, osakonna-juhatajad, peaspetsialistid
Vabatahtlike ja koostööpartnerite kaasamine sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel Huviringide, õpi- ja tegevustubade läbiviimisse on leitud ning kaasatud asjast huvitatud eestvedajaid, seni toimivate kõrvale on tekkinud uusi elujõulisi ettevõtmisi Aasta jooksul Administratsioon, osakonna-juhatajad, peaspetsialistid
Raamatukogu kui kogukonnakeskuse idee tähtsustamine kohalikul tasandil, koostöö Tammelinnas tehtava eeskujul on aktiviseerunud kogukonnatöö Annelinnas ja Karlovas Aasta jooksul Administratsioon, harukogude töötajad
Aktiivne turundus ja reklaam. Tekstilise kõrval palju audiovisuaalse meedia ja kanalite kasutamist Lisaks tavapärasele tegemistest teavitamisele on käivitunud regulaarselt toimiv pildi- ja videomaterjalide tegemine ning levitamine raamatukogu kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite vahendusel Aasta jooksul Administratsioon, osakonna-juhatajad, peaspetsialistid
Lastele ja noortele suunatud kirjanduse ja lugemise populariseeri-misega seonduvad sündmused. 2017 on riiklik laste- ja noorte-kultuuriaasta Toimunud on traditsioonilised algupärase lastekirjanduse päev, noorte pop-up kirjanduskohvikud, muinasjututunnid, koolivaheaja programmid jpt Aasta jooksul Laste- ja noorteosakond, harukogud
Eesmärk 2: Raamatukogu füüsilise keskkonna kujundamine avatud linnaruumi ideest lähtuvaks kogukonna keskuseks ja kohtumispaigaks
Tegevused Oodatav tulemus Tähtaeg Vastutajad
Raamatukogu peamaja Kompanii 3/5 ruumide kaasajastamiseks vajalikud eeltööd Valminud on ruumide sisekujunduse kavand ja kalkulatsioonid Suvi Arendusjuht
Peamaja fuajee ümberehitus Alanud on ettevalmistus-tööd peamaja fuajee ümberehituseks Sügis-talv Administratsioon
Keldrigalerii regulaarsesse kasutusse võtmine Valminud on kavand keldrigalerii kasutamise osas Sügis-talv Administratsioon
Karlova harukogu 1. korruse kujundamine laste- ja tegevustubade alaks Hoone omanikuga on arutatud ja kokkuleppele jõutud raamatukogu 1. korruse ruumide soojustamise osas. Harukogu tegemiste paigutust on muudetud ruumikasutuse osas otstarbekamaks Aasta jooksul Administratsioon, harukogu töötajad
Tammelinna harukogus lisaruum tegevustubade tarbeks Harukogu on saanud tegevuste laiendamiseks lisaruumi Aasta jooksul Administratsioon, harukogu töötajad
Annelinna harukogu 1. korruse kujundamine kohtumispaigana toimivaks alaks Hangitud on müra summutavad ratastel vaheseinad jms vahendid ning ruumi kujundust on muudetud suhtlemist ja rühmatööd soodustavaks Aasta jooksul Administratsioon, harukogu töötajad
Eesmärk 3: Organisatsiooni samm-sammuline ümberkujunemine õppivaks organisatsiooniks, kus teadlikult kasutatakse ära enda organisatsioonilisi võimekusi
Tegevused Oodatav tulemus Tähtaeg Vastutajad
Õppimise ühendamine organisatsiooni tööprotsessidega Muutunud ja/või lisandunud tööprotsessidele on eelnenud teavitus ja väljaõpe Aasta jooksul Administratsioon, osakonna-juhatajad, peaspetsialistid
Personalipoliitika kujundamine ja selgitamine Personalipoliitikat on töötajaskonnale tutvustatud ja selgitatud Aasta jooksul Direktor ja personalijuht
Karjäärivõimaluse loomine ja motivatsioonisüsteemi väljakujundamine Välja on kujundatud karjäärivõimaluse ja motivatsioonisüsteemid linnaraamatukogus Sügis Administratsioon
Koolitused ja õppekäigud. 2017. aasta teemad on raamatukogu kui kohtumispaik ja tegevustoad Toimunud on õppekäigud Helsingi ja Espoo raamatukogudesse. Tutvumas on käidud ja läbi on viidud koolitusi tegevustubade teemal Aasta jooksul Arendusjuht ja personalijuht
Uued tegevusalad ja koostööpartnerite kaasamine Kevadel on käivitunud õmblemis- ja 3D printimise teemalised tegevustoad Aasta jooksul Administratsioon, tehnikakirjanduse osakonna ja harukogude töötajad
Vabatahtlike kaasamine Vabatahtlike kaasamise kontekstid on laienenud ja need on aidanud raamatukoguteenuseid mitmekesistada Aasta jooksul Personalijuht

2017. aastal toimuvad suuremad sündmused linnaraamatukogus:

Aeg Sündmus Vastutajad
veebruar Tartu bluusikuu Andres Roots, Meery Salu
17. veebruar Noorte luuleprõmm 2017 Ädu Neemre
3.-12. aprill Raamatukogu sünnipäeva nädal Linda Jahilo
12. aprill Algupärase lastekirjanduse päev Ädu Neemre
23. aprill Tartu lastekirjanduse auhinna (Lapsepõlve auhinna) üleandmine raamatu ja roosi päeval Ädu Neemre
8.-13. mai Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista teemal "Seitsme maa ja mere taga" Linda Jahilo
11.-12. mai Pargiraamatukogu Halliki Jürma
mai Karlova linnaosa päevad Laili Jõgiaas
23. mai Eriala avalikkusele suunatud ettekandepäev: tegevustubadest raamatukogus Mai Põldaas
juuni Annelinna päevad Administratsioon
29. juuni Tartu linna päev Meery Salu
september Vene kirjanduse ja kultuuri nädal Yaroslava Šepel
september Tammelinna päevad Luule Ahu
oktoober Täiskasvanud Õppija Nädal Halliki Jürma
20.-30. oktoober Üleriigilised raamatukogupäevad Linda Jahilo
6.-12. november Põhjamaade raamatukogunädal Margit Oja
     
Regulaarselt toimuvad sündmused ehk sarjad  
Kirjanduskohvikud täiskasvanutele ja noortele  
Muinasjututunnid lastele  
Reisikirjanduse vestlusõhtud koostöös Petrone Prindiga Linda Jahilo
Lemmikloomaring Ewa Roots
Ettelugemised koerale Ewa Roots, Luule Ahu
Lauamänguõhtud Tammelinnas Luule Ahu, Seili Ülper
Fotoring Tammelinnas Rein Urbel
Kunstiring täiskasvanutele Karlovas Marika Maramaa
font-size: 12pt;">Koolivaheaja programmid (4x aastas)  
Muusikakoolide õpilaste kontserdid Meery Salu, Virve Eomäe, Laili Jõgiaas
Võrgupidu: Hearthstone LAN-party (4x aastas) Tõnis Sarv
Raamatuesitlused ja kohtumised kirjanikega Linda Jahilo
Raamatu-, kunsti- foto- jt näitused  

Tagasi 2017-2020 arengukavasse

Kompanii 3/5, Tartu 51004      Pikendamine: +372 736 1380   laenutaja@luts.ee       Sekretär: +372 736 1370   oskar@luts.ee