Sellel lehel on üles loetud kõik meile tähtsad projektid ja avanevad nende tulemused.

2005.a. viidi läbi uurimus mis uuris raamatukogude muusikaosakondasid. Uurimuse pealkiri oli Muusikateenindus rahvaraamatukogudes AD 2005.

On veel käimas ka teine projekt - RILM ehk Repertoire International de Littérature Musicale.
RILM-i näol on tegemist maailma arvestatavaima muusikabibliograafiaga, mida koostatakse alates 1967. aastast. Bibliograafia hõlmab artikleid, monograafiaid, bibliograafiaid, katalooge, magistri- ja doktoritöid, mälestusalbumeid ja konverentsikogumikke nii trüki- kui ka e-väljaannetena, samuti teaduslikke muusikafilme ja helisalvestusi, muusikainstrumentide tehnilisi jooniseid ning ka retsensioone. RILM-i rahvusvaheline keskus asub New Yorgis (The Graduate Center of the City University of New York). Rahvuslikud komiteed tegutsevad ligi 60 riigis, Eestis alates 1993. aastast. Eesti rahvusliku komitee töös osalevad Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Muusikaakadeemia.