Eesti Muusikakogude Ühenduse korraline üldkogu koosolek ja sügisseminar toimub 

5. oktoobril 2018 Tallinna Keskraamatukogu saalis (Estonia pst 8). 

KAVA 

11.00 –  11.30   EMKÜ üldkogu koosolek 

11.30 -  13.00   Ülevaade  IAML-i aastakongressi ja IFLA aastakonverentsi teemadest 

                       (Katre Riisalu, Heidi Heinmaa (RR), Viida Raag (EMTA), Svea 

                        Pärsimägi (TÜR))                                             

13.00 –  14.00  Lõuna (omal kulul vabalt valitud kohas) 

14.00 –  15.30  Muusikateraapia (Alice Pehk, PhD, muusikaterapeut)               

* Muusika mõju peamised printsiibid, tuginedes teaduslikult  põhjendatud seisukohtadele  

* Lühiülevaade muusikateraapiast ja selle peamistest rakendusvaldkondadest 

* Näpunäiteid muusika kasutamiseks eneseregulatsioonis 

* Lühike omakogemus muusika toimest 

 

Üldkogu koosoleku päevakord 

1. EMKÜ 2017. a tegevuse aruanne  

2. EMKÜ 2018. a tegevuskava                                                                     

3. Jooksvad küsimused