võru keel

Tüüp Pealkiri Autor Algus
Luuletus Filosoofilise pereisa luuletus Mustmaa, Ulvi Jummal om andnu jõulukuu,
Luuletus Immi immi imä Kauksi Ülle Kuis sa elli
Luuletus Inne pühi Panga, Milvi Mis mi tiimi pühini?
Luuletus Jõulusalm Panga, Milvi Härmän hopõn
Luuletus Jõuluvana Panga, Milvi Joba ommgi vällän hämmär!
Luuletus Jõuluvanalõ Panga, Milvi Vanakõnõ, vanakõnõ
Luuletus Kalakõsõ´ Rahman, Jan Kalakõsõ´, kalakõsõ´,
Luuletus Kiirustava pereema jõulusalm Mustmaa, Ulvi Või jummal taad klapõrjahti-
Luuletus Kodo Wimberg (pseud.) Latseq iimäl tassakeste
Luuletus Koilugu Wimberg (pseud.) Hoi ja hõi! Hõi ja hoi!
Luuletus Ku jõulukõsõ jõudva Panga, Milvi Ku pühäkese peräl,
Luuletus Ku ma Tartost Põlva lätsi Runnel, Hando Ku ma Tartost Põlva lätsi,
Luuletus Lats ütsindä Adson, Artur Mitu kõrd mõõdetu var ärä-
Luuletus Laut Panga, Milvi Kannu oll tossin
Luuletus Läämi kaemi! Panga, Milvi Läämi kaemi, mis paistus!
Luuletus Ole väiku luulõmiis Wimberg (pseud.), Contra Ole väiku luulõmiis,
Luuletus Ole väiku luulõmiis Wimberg (pseud.), Contra Ole väiku luulõmiis,
Luuletus Ole väiku luulõmiis Wimberg (pseud.) Ole väiku luulõmiis,
Luuletus Om vast latsõl vedänü Panga, Milvi Om vast latsõl vedänü,
Jutt Oma keel Tootsen, Toivo Lisaks oma ainulaadsele ja imelisele maastikule...
Luuletus Pühä Panga, Milvi Pehmid räitsmid ütest tüküst
Luuletus Rikas lats Laan, Triinu Nüüd ummõhtõgi kullõlgõ-
Luuletus Sann Panga, Milvi Sanna mindäs
Luuletus Seenelinõ Panga, Milvi Kes om viil sündsämb seenelinõ,
Jutt Susijutt Püttsepp, Juhani Susi on võru keeles hunt.
Luuletus Tuli Kauksi Ülle Tuli eläs puun
Luuletus Tuulõeit tuisutaadiga Kauksi Ülle Pidivä hõpõpulmõ
Luuletus Vahetund Adson, Artur Kell koridorin leie jo,
Luuletus Vanaema salm Mustmaa, Ulvi Ei olõ`inämp tuu aig.
Luuletus Vihmatsirgu laul Panga, Milvi Peremiis, peremiis
Luuletus Vii-imä Kauksi Ülle Vette munõsi Ilmalind muna
Luuletus Viläimä ja kesväesä Kauksi Ülle Väega vana peremiis
Jutt Võrokesed ja nende uma kiil Sits, Eve Hele Minu taat on terve elu Võrumaal elanud - siin on...
Luuletus Väiku latsõ jõulusalm Panga, Milvi Ma tiia ütte
Luuletus Väiku sõsar vellega Adson, Artur Kes sääl kõnnip kellega?
Luuletus Ürgimä immiimä Kauksi Ülle Hoiaq mi ilosat ilma