murdekirjandus

Tüüp Pealkiri Autor Algus
Muinasjutt Linnud joovad õlut võlgu Olnud ühes kõrtsis üks venelane kõrtsmikuks.
Muinasjutt Loomade meresõit Kord purjetanud siga, kukk, kits ja oinas üle...
Luuletus Läämi kaemi! Panga, Milvi Läämi kaemi, mis paistus!
Muinasjutt Mees karistab hunti Ükskord küsnu hunt sääse käest: "Sia (sina)...
Muinasjutt Mees teretab tuult Kolmõkese istunuva tii veeren tuul, külm ja lämmi.
Muinasjutt Mesilane ja kaaren Mesilane läks kaarnaga ilma pääle lendu.
Muinasjutt Metsavahi karupüük Ku Mõtsahoidja talu asemel olli alles Põrgulaane...
Muinasjutt Miks koerad üksteist nuusutavad Kõrd tennü lõvi suure balli ja kutsun halli taeva...
Luuletus Miski tahtse tullä (pealkirjaks esimene rida) Hint, Monika Miski tahtse tullä
Muinasjutt Mispärast vares tihast naiseks ei võtnud Vares nägis, et tihane õige ilus olli - läits...
Luuletus Mulgimaale Adamson, Hendrik Om maid maailman tuhandit
Muinasjutt Nahaparkali juures kohtume Hunt ütles ükskord rebasel: "Mis ots küll...
Muinasjutt Neli vana majalooma Öhel peremehel olnud obene, kis tedä juba...
Luuletus Nii pimme nigu kotin om nüid väl`län (pealkirjaks esimene rida) Karu, Urmas Nii pimme nigu kotin om nüid väl`län
Muinasjutt Niit ja oja Orus oli heinamaa.
Muinasjutt Paastukuu ähvardab Vanamuine, kui kõik, mis kõnelend - olgu...
Muinasjutt Pettunud rebane Rebane hulkse mõtsa pite ja otse süüvä.
Muinasjutt Pool mulle, pool sulle! Ütele mehele olli sui tii pääl vasta tulnu,...
Muinasjutt Pott lõksuks Rebane läin peremehe õue.
Luuletus Pühä Panga, Milvi Pehmid räitsmid ütest tüküst
Muinasjutt Rebase ja hundi toit Põhituul ja lõunapäe, siis oo ea soe.
Muinasjutt Reinuvader kohtus Lõvi peab olema ju kõigi metsloomade kuningas.
Muinasjutt Rumal nagu vana karja krants Mina õlin vist kaheksateist või üheksateist...
Luuletus Sann Panga, Milvi Sanna mindäs
Luuletus Seenelinõ Panga, Milvi Kes om viil sündsämb seenelinõ,
Luuletus Sepä man Nurmekund, Pent Sepp, tau obesele ala kõvva ravva,
Muinasjutt Siidikäpp ja tulehark Kaks kuera rääkisid naabri maja ies.
Muinasjutt Sitt ja tatt Ükskord hakkasid sitt ja tatt omavahel vaidlema,...
Luuletus Sõit-sõit sõtsele (pealkirjaks esimene rida) Sõit-sõit sõtsele
Muinasjutt Sääse ja parmu tüli Vanast ei joole inimese mitte kuulu maast üles...
Muinasjutt Sääsk ja parm Kord kevadel puhastanud talumees oma lauta...
Luuletus Talvõmuinasjutt Hint, Monika Kõrd eläs üts vana miis.
Luuletus Tee pätsi päilisel (pealkirjaks esimene rida) Tee pätsi päilisel,
Muinasjutt Tulgu, tulgu! Kalkun ja ani olnud kahekeste väljal.
Luuletus Tuli Kauksi Ülle Tuli eläs puun
Luuletus Tuulõeit tuisutaadiga Kauksi Ülle Pidivä hõpõpulmõ
Muinasjutt Täi õpetab poega Täi oli enne ütlenud:"Kui mõegasõda tuleb,...
Luuletus Tätar hoida Aavik-Vadi, Vilve Tule, hella häälekene
Luuletus Vanaema salm Mustmaa, Ulvi Ei olõ`inämp tuu aig.
Muinasjutt Vares ja teder Teder küskin varese käest: "Ütle otige, vana...
Muinasjutt Varese naisevõtmine Vares läinud naist võtma.
Luuletus Vellokõnõ, tillokõnõ Runnel, Hando Vellokõnõ, tillokõnõ,
Luuletus Vihmatsirgu laul Panga, Milvi Peremiis, peremiis
Luuletus Vii-imä Kauksi Ülle Vette munõsi Ilmalind muna
Luuletus Viläimä ja kesväesä Kauksi Ülle Väega vana peremiis
Muinasjutt Võidujooksja Pala suvitse ilmaga maas jänes kadaja vilun, ja...
Muinasjutt Võta paksu ka Kui Rauni Riidu alles pisike laps oli, vettand...
Luuletus Väiku latsõ jõulusalm Panga, Milvi Ma tiia ütte
Muinasjutt Õlgi pekstakse teist korda Vanast olid kõnelenud mitte ainult puud, aga ka...
Muinasjutt Ühine majaehitamine Väga auustatud herra!

Lehed