Taas veetleb sirel soojas öös. (pealkirjaks esimene rida)