Särav õhk me õlgadele liibub. (pealkirjaks esimene rida)