Mu ümber on sõõrina männid (pealkirjaks esimene rida)