Kui langeb täht, kas öelda suudad (pealkirjaks esimene rida)