Sügise värvid on võetud (pealkirjaks esimene rida)