Tiit on haige? Haige Liis? (pealkirjaks esimene rida)