Siis, kui ema kodus pole, (pealkirjaks esimene rida)