Rõõmsalt tänaval käin üksi (pealkirjaks esimene rida)