Nukumaja korsten suitseb (pealkirjaks esimene rida)