Niidi-nõela võttis August (pealkirjaks esimene rida)