Ema kurb on, sest et Aita (pealkirjaks esimene rida)