Annekesel töid on sada: (pealkirjaks esimene rida)