Kas sa, kallis nääritaat, (pealkirjaks esimene rida)