Elan tundes, et vastutan


Autor: 
Esimene rida: 
Mina ei ole lahtine, hälbinud leht,
Sisukokkuvõte: 
Märksõnad: 
RaamatustAsukoht raamatusMärkusedTäistekst DIGARis
lk. 84