Linad pikkad liugujalle, (pealkirjaks esimene rida)