Jõnkadi, jõnkadi jõulud tulevad, (pealkirjaks esimene rida)